Városmisszió Csókán

Immár 3. alkalommal a tartott csókai plébánia Városmissziót. A múlt évihez képest egy nappal később kezdődött a Misszió, ami miatt egy nappal kevesebbet tartott a házalás. Ezen a változáson kívül a már megszokott programmal léptünk a hívek elé.

Csütörtökön, 2011. 05. 05. nyitó szentmisével kezdtük. Ezen a főmisés ft. Vajda Károly atya volt, aki rövid prédikációval is buzdította a jelenlévőket. A szentmisén ugyan nem tudott megjelenni az ortodox parókus, de a szentmise utáni szentségimádás alkalmával érte és híveiért is imádkoztunk. Mivel a megjelent hívek főleg a hátsó padokban ültek, ft. Kún Szabó Zoltán felszólította őket, hogy jöjjenek a szentélybe, állják körül az Oltáriszentséget, fogjanak egymással kezet és zárják be a kört. A távolságtartás lebontása után, valamint az összefogás külső jelével egy igazi egymáshoz tartozás hangulata teremtődött meg. Már ennek a hatására is könnybe borultak a megjelentek szemei. Azután Csiszér László énekei és zenekísérete is megtette a hatását, hogy az Úr még jobban megtölthesse a lelkeket vigasztalással, örömmel és reménnyel. A szentségimádás spontán imák mondásával telt el, amit szentségi áldás zárt. Ebben a szentségi áldásban is rendhagyót kaptunk: mindenkihez egyenként ment oda a Szentséggel Kún Szabó Zoltán és áldó ima kíséretében áldotta meg az Oltáriszentséggel az illető hívőt. A kis csapatra bőven áradt az Úr áldása. Sokak elmondása szerint még ilyen szépet nem éltek át.

Pénteken, 2011. 05. 06. délelőtt a betegek látogatásán kívül a csókai középiskolában is tanítottunk. Az iskola tornatermében fölállítottuk a hangosítást és hangszereket, majd megkezdődött a drogellenes óra. A Hozsanna Közösség két tagja – Berki Krisztián Budapestről és Nagy László Adáról – elmondták a rossz tapasztalataikat az alkoholról illetve a kábítószerről. Főként a zsedniki fiatalok tanúságtevése gyakorolt mély hatást a hallgatókra. Nyilván az értük végzett ima hatására is, a 70 -80 diák szinte szemrebbenés nélkül hallgatta a vallomásokat együtt érezve a történetek elmondóival. Minden egyes tanúságtevésből kicsengett, hogy az Úr szabadította meg őket, annak ellenére, hogy eleinte nem hittek abban, hogy pont az ima fog segíteni nekik. Ft. Kún Szabó Zoltán tanítása nagyon tömören felvázolta a mai világ veszélyeit. Elmondta, hogy mit kínálnak a nagyok, a sztárok és a többségi világ: tegyél úgy, mint a többség, meglátod, jól érzed majd magad. Azt azonban azok, akikre fölnéznek a fiatalok, nem mondják, hogy mi a következménye. Jézus egy más utat mutat. Ezen az úton kevesen járnak ugyan, de a szabadság, a barátság és közösség valóban megvalósul. Ezt a tanúságtevést a csókai középiskolában a délutáni váltásnak is elmondták a szenvedélyektől szabadultak. A ráhangolódást Csiszér László énekei segítették elő.

Pénteken délután a gyermekeket is megszólítottuk. A csókai futballpályán az általános iskola diákjai futballoztak egymás között, a nagyobbak pedig a papok – papnövendékek csapatával. A futballbajnoksággal egyidejűleg a kislányok és 1-2 osztályos fiúk akadályversenyen vettek részt. Itt is nagy volt a zsivaj, az önfeledt játék, szurkolás és a győzelemre való vágyakozás. Az idén is lángossal és teával kedveskedtünk a versenyző gyermekeknek. A kislányok és ügyes kezű fiúk origamival is próbálkoztak: papírból kisebb vagy nagyobb nyuszit hajtottak, formáltak meg vagy tulipánt. Az így megalkotott művekből kiállítás nyílt a csókai Művelődési Ház előcsarnokában, amelyet a Tűz találkozó előtt megtekinthették az érdeklődők.

Pénteken este kezdődött Csiszér László dicsőítő koncertje. Erre kb. 100 személy jött el, de az előző évektől eltérően, az idén a hallgatóság jobban bekapcsolódott a dicsőítésbe. Ettől pedig már nem hallgatók voltak, hanem résztvevői a dicsőítő koncertnek.

Szombaton délelőtt az evangelizációs iskola tagjai Csókán házról – házra hirdették az evangéliumot. Délután kezdődött a 3. csókai Tűz találkozó, amely nem csak a csókaiaknak szólt, hanem nyitott volt a vajdasági hívek számára is. Valóban sokfelől érkeztek zarándokok: Törökkanizsáról, Péterrévéről, Adáról, Moholról, Padéról stb. A Tűz találkozón a köszöntések után dicsőítés következett, tanítás és tanúságtevés. A szentmise 17:30-kor kezdődött. Előtte gyónási alkalmat kaptak a jelenlévők. A főcelebráns msgr. Huzsvár László, nyugalmazott nagybecskereki püspök atya volt. Igét hirdetett ft. Vajda Károly, veprődi plébános. A szentmise után közbenjáró imát kérhettek a hívek az imádkozó pároktól.

Vasárnap, a Városmisszió zárónapján gyógyító szentségimádást tartottunk. Az előző évekhez képest nem volt annyira tömeges, amihez a rossz időjárás is hozzájárult.

Ez úttal is köszönjük msgr. Huzsvár László püspök atya, Masa Tamás, Csipak Csaba, Fehér Róland, Vreckó Ferenc, Vajda Károly atyák, Kún Szabó Zoltán állandó diakónus, Tapolcsányi Emmánuel diakónus, a szegedi teológiai főiskola papnövendékei, az iskola tanítónőinek, tanárainak, igazgatójának, a Mária Rádiónak, a csókai Futballklubnak, a csókai Művelődési Ház vezetőinek, a vajdasági karizmatikus közösség tagjainak, a csókai karizmatikusoknak és minden segédkezőnek a közreműködését.