Vallás és egyház az online térben

Dr. Máté-Tóth András, a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének professzora volt az előadója a Nagybecskereki Egyházmegye zsinati animátorai második online találkozójának december 1-jén. A professzor úr a zsinati folyamatok részeként vallásszociológiai felmérést készített Vallás és egyház címmel. Az általa koordinált majd összesített adatgyűjtés két részben történt: egyik részében a teljes vajdasági lakosságot vizsgálta, majd ezen belül részletesen foglalkozott a Nagybecskereki Egyházmegye helyzetével, a hívek valláshoz, egyházhoz, hithez való hozzáállásával. A felmérés eredményeit a zsinati animátorok, a munkacsoportok tagjai, valamint az egyházmegye hitoktatói és lelkipásztorai hetente megkapták a levelezőlistákon Heti zsinat Máté-Tóthtal címmel.

Az animátorok számára szervezett online találkozón Máté-Tóth András professzor a kutatásai eredményeit röviden, tematikusan összefoglalta, ezzel pedig egy párbeszédet indított el a résztvevők között, amelyet Kántor Viola, a Zsinati iroda vezetője koordinált. Az irodavezető – akinek feladatai közé tartozik a plébániai csoportokban megvitatott zsinati munkadokumentumok jegyzőkönyveinek összegzése is – konkrét példákkal is alátámasztotta a kutatás eredményeit, így körvonalazódott az, hogy a két típusú adatfelvétel kiegészíti egymást és az eredmények egybecsengenek.

A Zoom-konferencián mintegy harminc lelkipásztor és zsinati animátor vett részt, megélve így a közösség megerősítő erejét még akkor is, ha a járványügyi rendelkezések nem teszik lehetővé a személyes találkozásokat.