Úrnapja Ürményházán

Május 31-én Ürményházán 10 órakor kezdődött az úrnapi szentmise. Hittantanárnőnk kikért minket az iskolából, hogy részt vehessünk rajta. A mise után megkezdődött a körmenet, ahol az alsós diákok rózsaszirmokat dobálva vezették a sort. Utánuk a ministránsok mentek füstölővel és a többi kellékkel.

Plébánosunk a mise végén megköszönte, hogy a nagy meleg ellenére sokan eljöttek, a templomdíszítést a sekrestyés néninek és a ministránsok és a többi ember segítségét.