Úrnapja a székesegyházban

Nagybecskereken az Úrnapi szentmisét Dr. Német László SVD püspök mutatta be a székesegyházban. A főpásztorral együtt misézett mons. Gyuris László püspöki helynök, székesegyházi plébános, mons. Tietze Jenő apostoli protonotárius, nyugalmazott székesegyházi plébános és P. Elias Ohoiledwarin SVD. Homíliát magyar  nyelven a püspöki helynök,  horvát nyelven a főpásztor mondott.

A körmenetben, amelynek három stációja a püspökség és plébánia udvarában, a negyedik pedig a székesegyházban, az Isteni Irgalmasság kápolnájában  volt, a felnőtt hívek mellett részt vettek a legkisebbek, akik virágszirmokat szórtak, valamint a leánykollégium növendékei.