Tudósítás az Emmausz kollégiumból

Velünk az Isten

Bosco Szent János 1859. december 18-án, Torinóban alapította meg a Szalézi rendet, a szegény, elhagyott ifjak megsegítésére. Mára már 17000 főre nőtt a rend tagjainak száma, és 132 országban vannak jelen. Az első szalézi szerzetes, Tkálec József 1965-ben jött a faluba, s a szerzetesek azóta részesei Muzslya egyházi, valamint kulturális életének egyaránt. Legfőbb feladatuknak az ifjúság nevelését tekintik.

Idén is megszervezésre került az immár hagyományossá vált „Don Bosco oratórium” . A katakézist Kalapiš Stojan atya vezette. Utána közös éneklés, játék és kézműveskedés volt terítéken a nap folyamán. 2018. január 31-én, szerdán, Bosco Szent János ünnepét ünnepelte a muzslyai egyházközösség. A ünnepi szentmise tizenegy órakor kezdődött a Mária Neve templomban. A szentmisét ft. Mellár József atya celebrálta, homíliát pedig Palatinus Alen diakónus mondott. Az ünnepi eseményt gazdagabbá tette a bánáti papság jelenléte. Szép számban összegyűltek a helyi hívek a kollégistákkal együtt, valamint az iskolás gyerekek tanáraikkal.

Szentmise után a vendégeket a kollégium épületében látták vendégül. A kollégisták számára az ünnepi hangulatból estére is jutott. Esti imánál is megemlékeztek Don Bosco életművéről, valamint a Szalézi rend munkásságáról. „Kapaszkodj Istenbe, mint a madár: amikor énekel, remeg alatta az ág, de tudja, hogy tud repülni.” Don Bosco


Isten segítségével…

Lassan advent negyedik vasárnapjához közeledünk, s ebben a rövid időszakban kezdődik igazán, mondjam úgy, hogy a „visszaszámlálás”. Ekkor az emberek nagy részét elfoglalja a „megfelelő” ajándék vásárlása, a lakás díszítése és az ehhez hasonló dolgok. Egy valamiről azonban az emberek zöme megfeledkezik. Az adventi időszak nem a fentebb említett dolgokról kéne szóljon! A keresztény világ ez a négy hét alatt, a Megváltó születését várja. Erre azonban, csak akkor tudunk felkészülni, ha mélyen a lelkünkbe nézünk, s feloldozást kérünk bűneink alól.

Ilyen alkalomra volt lehetőségük kedden az Emmausz kollégiumi bentlakóknak. Minden évben megszervezésre kerül a karácsonyi gyónás. Itt a fiúknak, persze csak annak aki szeretne, gyónási lehetőség van biztosítva. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a kollégisták nevében a muzslyai szalézi atyáknak, akik minden évben örömmel vállalják a kollégisták gyóntatását. Személy szerint örülök, mikor látom, hogy minden évben egyre több tanuló járul a bűnbánat szentségéhez.


Mikulás járt Emmauszban…

December 6-a, azaz Mikulás érkezésének napja. Elevenítsük fel, hogy honnan is ered a Mikulás története.

Mikulás, pontosabban Szent Miklós püspök, Patara városban született egy gazdag család gyermekeként. Szüleit még gyermekkorában elvesztette, s ő a rá maradt örökséggel a nagybátyjához – Patara város érsekéhez került. Már kisgyermek korában megszerette az itteni életet, és később a papi hivatást választotta. Életét mindvégig az emberek és gyermekeknek áldozta.

A kolostor közelében élt egy szegény parasztember, kinek három lánya volt. Egy nap séta közben akaratlanul is meghallotta a három lány vitáját. A három testvér azon vitatkozott, hogy másnap ki áldozza magát rabszolgának, hogy egyikük férjhez mehessen. Miklós püspök ezt hallván hazament, és egy tarsoly arannyal tért vissza. Bedobta az ablakon és elsietett. A lányok csodajelenségnek hitték a dolgot. Egy év múlva ismét megtette ugyan ezt a jótettet. Ez alkalommal lépéseket hallottak az ablak alól, s a két lány kinézett utána. Ekkor látták, hogy egy piros ruhás ember sietett el. Harmadik alkalommal is megtette, de ekkor az ablak zárva volt, ezért felmászott a tetőre és a kéményen keresztül dobta be. A harmadik lány éppen azelőtt terítette ki a frissen mosott harisnyáját, s a tarsoly épp az egyik harisnyában landolt.

Ezután elterjedt a hír, hogy a Mikulás minden évben megajándékozza a szegény sorban élő gyerekeket. Később persze kiderült, hogy ki is valójában Mikulás. Egy pénzérme leplezte le, amit a harmadik lány tarsolyában találtak. Azt az érmét Miklós püspök egy helyi kereskedőtől kapta. Az is kiderült, hogy a püspök minden évben december 5-én, névnapja előestéjén megajándékozza a szegény gyerekeket.

A keresztényüldözések során elfogták, de kivégezni nem merték. A legenda szerint lelkét angyalok vitték el végső nyughelyére. Innen ered Mikulás története.

„Mikulás” minden évben ellátogat hozzánk az Emmausz kollégiumba is. Annak ellenére, hogy a diákok már „nem kisgyerekek”, igen érdekesnek alakulnak minden évben ezek a látogatások. Rövid énekkel köszöntöttük nagyszakállú barátunkat, majd a krampuszok dorgálása után mindenki egy kis ajándékot kapott.

Hagyomány a diákok között, hogy ilyen alkalmakkor vicces idézeteket olvasnak fel egymásról. Ezeket a végzős diákok írják.


Adventus Domini

Advent a karácsony előtti negyedik vasárnappal kezdődik, avagy Szent András apostol napjához legközelebb álló vasárnap. Az advent szó jelentése „eljövetel-Úrjövet” vagy latinul „adventus Domini”.

advent2017A katolikus egyház liturgikus színe az adventi időben a lila, mely a bűnbánat jelképe. A harmadik vasárnapnak, az öröm vasárnapjának azonban a rózsaszín a jelképe. Ezen a napon az Úr eljövetelének közelségét ünnepeljük.

Ennek az időszaknak egy sajátos jelképe van. Az adventi koszorú. A koszorún négy gyertya található. Három lila és egy rózsaszín.

advent2017-1Több népi szokás is kötődik az adventi időhöz. Ezek egyike a betlehemes játék. Itt meg kell említsem, hogy a tavalyi évben mi, az Emmausz kollégium diákjai is részt vettünk a „Székelykapuk – Zöld kapuk” nemzetközi programban betlehemes játékunkkal.

Idén is, mint minden évben megrendezésre kerül az adventi gyertyagyújtás. Minden hétfőn, az esti ima előtt összegyűlünk és meghallgatjuk a gyertyagyújtási elmélkedést, amit egy diák olvas fel, majd meggyújtja a gyertyát, s közös imára kulcsolódik kezünk.

Mária adventje kilenc hónapig tartott, amíg szíve alatt hordozta a kis Jézust, a miénk csak négy hétig tart. Ettől függetlenül, ezt a négy hetet ugyan olyan áhítattal, bizalommal kell megélnünk, mint egykoron Máriának.


Kerekasztal beszélgetések Emmauszban…..

Mit is gondolhatunk, amikor azt halljuk kerekasztal beszélgetés?! Nos, a válasz egyszerűbb, mint ahogyan azt sokan gondolnák.

Mint minden közösségben, itt a kollégiumban is mindenki megtalálja a számára tetszetős időtöltést. Vannak, akik szabadidejükben az edzőtermet, könyvtárat látogatják, de olyanok is, akik inkább egy jó focimeccset választanak.

Itt jönnek képbe a kerekasztal beszélgetések.

kerekasztal-emmauszEzeket a beszélgetéseket, a kollégium nevelőtanára, Gabona Ferenc vezeti minden kedd este nyolc órától a kollégium tanulótermében. Ezeken a beszélgetéseken, bárki szabadon részt vehet. Nem csupán beszélgetésről van szó. Itt a résztvevők közül is többen tartottak már egyéni előadást. Láttunk, hallottunk igen érdekes prezentációkat. Minden évben más témakörrel foglalkozunk.

Az idén vallásos témák vannak a terítéken. Beszélgetéseink tárgyaként a Biblia olvasása, a próféták, a kimondott szó súlya is előfordultak már.

Örömmel látom, hogy hétről hétre egyre több tanuló vesz részt ezeken az érdekes előadásokon.


Mária keresztények segítsége…

emmausztudositas1983-ban Észak-Olaszország Erba városában létrejött egy rádió, amely a Szűzanya nevét viselte. Ez a rádió naponta közvetített szentmisét, valamint teljes rózsafüzért. A kezdeti nehézségek ellenére létrejött a „Radio Maria” egyesület, melyben világi hívek és egyházi személyek önkéntes munkájukkal éltették a rádiót. Olyannyira, hogy három év alatt egész Olaszországban elterjedt, majd 1998-ban megalakult a Mária rádió világhálózata. Ez a rádió mára már 48 országban elérhető. Itt nálunk Szerbiában is hallhatóak a Mária rádió közvetítései. Vajdaságban Szabadkáról, Újvidékről és Muzslyáról.

2015. november 10-én Muzslyán, az Emmausz kollégium épületében is létrejött egy stúdió, melyet Dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök szentelt fel az ünnepi átadáson.

Ebből a stúdióból minden csütörtök délután, a bentlakók számára tartott szentmisét elő adásban közvetítjük, de emellett több vallási jellegű adást hallhatnak tőlünk. Egyházmegyénk papjai – Gyuris László atya, Masa Tamás atya, Tapolcsányi Emánuel atya, Varga Zoltán SDB atya – minden csütörtökön 16 órától hallhatóak műsorainkban. A Mária rádió muzslyai stúdiójának vezetője Gabona Ferenc, akik a rádió technikusaival Lelik Róberttel és Gyólai Viktorral, az élő adások során igen jó munkát végeznek.


Október, a rózsafüzér hónapja

A világ katolikusai minden év két hónapját ajánlják fel, ajándékozzák Szűz Máriának. E hónapok egyike május, a másik pedig október. Májusban a litániák kapnak nagyobb szerepet Égi Édesanyánk dicséretében, októberben pedig a Szentolvasót, azaz a rózsafüzért imádkozzák sűrűbben.

Honnan is ered a rózsafüzér elnevezés? A legenda szerint egy XIII. századi szerzetes szívesen imádkozott el egymás után ötven Üdvözlégyet. Egy alkalommal, imádsága után látomásában megjelent Mária, és ugyanannyi szál rózsából font koszorút tett a szerzetes fejére, mint ahány Üdvözlégyet az elmondott.

Minden év október hónapjában az muzslyai Emmausz kollégium lakói is szívesen imádkozzák a rózsafüzért.  Naponta az esti imát megelőzően elmondanak egy-két tizedet, melyeket családjaikért, barátaikért, jótevőikért, az elhunytakért, a tanulásban való segítségért ajánlanak fel.


Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Az aradi vértanúk – tizenkét magyar tábornok és egy ezredes voltak – akiket az 1848-49-es szabadságharc után Aradon, avagy a magyar Golgotán kivégeztek az szabadságharcban betöltött szerepük miatt. Ez a nap, október 6-a a magyar nép körében örökké megmarad, mint nemzeti gyásznap. Ezen a napon nem csak tizenhárom hősre, hanem az 1848-49-es szabadságharc minden hősére emlékezünk.

Az aradi tizenháromról itt Vajdaságban is számos helyen megemlékeznek. Az Emmausz kollégium bentlakói nevelőtanárukkal, Gabona Ferenccel együtt lerótták tiszteletüket az aradi tizenhárom előtt.  A megemlékezés Eleméren gyászmisével kezdődött, melyet dr. Németh László SVD nagybecskereki megyéspüspök paptársaival mutatott be, a szentmisén Kiss Nándor református esperes is megosztotta gondolatait az egybegyűltekkel. A megemlékezés Kiss Ernő honvédtábornok emlékművének koszorúzásával fejeződött be.


Ifjúsági találkozó Belgrádban

2017.október 7-én, szombaton az Emmausz kollégium bentlakói ifjúsági találkozón vettek részt Belgrádban.

emmauszifitalalkozo2emmauszifitalalkozo1Kis csapatunk a reggeli után útnak indult, s valamikor tíz óra tájban érkeztünk meg. Érkezésünk után a Mária, az Egyház anyja templom udvarában fogadták a résztvevőket. Itt mindenki megkapta a saját pólóját, melyen a találkozó mottója szerepelt. Ezt közös ima követte, majd ft. Tapolcsányi Emánuel atya beszédét, tanítását hallgattuk a szeretet és barátság fontosságáról, és annak szerepéről a mindennapi életünkben. A közös programok után minden résztvevő számára ebéd következett.  Ebéd után, utunk a Szent Antal templomba vezetett. Itt közös éneklés és rózsafüzér következett, majd utána a nap utolsó pontjaként szentmisén vettünk részt. A szentmise után a résztvevők uzsonnát kaptak, majd elindultunk haza.