Totus Tuus

Totus Tuus – Teljesen a Tiéd – címmel tartott lelki napot Elias Ohoiledwarin verbita atya a nagybecskereki plébánián április 22-én.

A lelkinap témája – amelyet az egyházmegye tematikus évéhez, Mária évéhez kapcsolódóan szerveztek – Szent II. János Pál pápa Szűzanyához való viszonya volt.

Elias atya előadását egy Mária énekkel kezdte, majd II. János Pál pápa életének jelentős mozzanatairól beszélt. Vetítéssel egybekötött előadásában elmondta, hogy a kis Karol még elsőáldozását megelőzően elveszítette édesanyját, s az anyai mintát és szeretetet a Szűzanyánál találta meg, aki iránti tisztelete egész életének vezérfonala volt.

Előadásának második részében az atya Szent II. János Pál pápa Mária-tiszteletéről beszélt. Mária Krisztushoz vezet minket, ugyanakkor Jézus is Máriára irányítja figyelmünket, amikor kimondja: „Íme, a te anyád” – mondta az előadó, majd két pápai iratra hívta fel a jelenlévők figyelmét, amelyek középpontjában a Szűzanya áll. A Redemptoris Mater Szent II. János Pál pápa 1987. március 25-i keltezésű enciklikája, mely a „Boldogságos Szűz Máriáról a zarándok egyház életében” alcímet viseli, és igyekezett elmélyíteni Mária alaptulajdonságait az Egyház és Krisztus misztériumának fényében. A Rosarium Virginis Mariae Szent II. János Pál Pápa apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a hívőknek a szent rózsafüzérről, ezt pápasága 25 évében, 2002. október 16-án tette közzé.

A már említett iratok fényében hangsúlyozta Elias atya, hogy törekedjünk mi is arra, hogy Máriával együtt szemléljük Krisztust.

A lelkinap harmadik részét Elias atya személyes tanúságtétele képezte. Indonéziai származású szerzetesként hallgatói mindig érdeklődéssel várják, hogy beszéljen szülőhazájáról, e távoli muzulmán országról. Elmondta, édesanyja számára nagyon fontos volt, hogy gyermekei minden este elalvás előtt elmondják a teljes rózsafüzért.

Két Szűzanyát ábrázoló szoborról beszélt, s mutatott felvételeket.

A lelki nap végén mindenki odatehette a Szűzanya elé kéréseit, majd a résztvevők közösen elmondtak egy tized rózsafüzért, s a napot közös szentmisével zárták a székesegyházban.