Templombúcsús jegyzetek Törökbecséről

Kenyérszenteléssel egybekötött templombúcsút tartottak Törökbecse Aracs városrészében augusztus huszadikán, államalapító Szent István királyunk ünnepnapján.

Az üzenet „ha megmaradtok tanításomban, valóban az én tanítványaim lesztek – megismeritek az igazságot és az igazság tesz szabaddá titeket” napjainkban sem vesztett időszerűségéből. Az ünnepi szentmisén, melyet Sáfrány Dávid újmisés celebrált, a Tisza mindkét oldaláról érkező paptestvéreivel karöltve, a Vitézi Rend miskolci küldöttei is jelen voltak. E gesztus által is erősítve a magyar szellemiséget és a nemzeti együvé tartozást. Szent István király az Egyház sziklájára épített országának ezen szegmensében is.

Fotó: Martinek Imre