Templombúcsú Nezsényben

Nezsényben augusztus 5-én megtartották a templombúcsút, Havas Boldogasszonyt ünnepét. A búcsúi szentmisét Pastyik Róbert általános helynök mutatta be. Jelen volt ft. Mellár József esperesplébános, ft. Halmai János, ft. Csipak Csaba, ft. Masa Tamás, ft. Tapolcsányi Emánuel, valamint a helyi plébániai kormányzó, P.Ohoiledwarin Elias  SVD és Tápai Leon papnövendék.

A jelenlévők hálát adtak Istennek, hogy a koronavírus-helyzet ellenére ott lehettek,  s imádságos szívvel és lélekkel megünnepelhették templomuk búcsúját. A hívek kifejezték reményüket és hitüket, hogy ebben a nehéz és bizonytalan időben Égi Édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária mindig jelen van: „Mária mindig segít, minden időben. Mária mindig segít, minden balsorsban.”