Templombúcsú Bókán

Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére szentelték a bókai templomot, melynek búcsúját mindig március 25-én tartják. Az idei búcsúi misén Hajdu Sándor esperes-plébánossal együtt misézett msgr. Gyuris László nagybecskereki és Erős Mihály verseci plébános. Mihály atya homíliájában beszélt a feltétlen hitről, az imádság erejéről. Egy Jean Vanier történettel ajándékozta meg a jelenlévőket, melyben egy fogyatékos fiút kérdeztek hogyan imádkozik. Mondta, csendben ül, hallgatja, ahogyan Isten szól hozzá, s biztosítja őt szeretetéről. – Ilyen feltétlen szeretettel kell lennünk nekünk is, Isten iránt – hangsúlyozta szónok.

Hajdu atya tavaly augusztusa óta szolgálja a bókai híveket. A búcsún meglátogatták és vele együtt ünnepeltek bázisközössége, a muzslyai Házas Hétvége közösség tagjai.