Táskaszentelés Törökkanizsán

Táskaszentelés volt Törökkanizsán 2018. szeptember 23-án. A hittanos gyerekek a plébánia udvarán gyülekeztek és ünnepi körmenettel vonultunk a templomba a táskaszentelő misére. A bevonulási énekben amit a hittanos gyerekek énekeltek, segítségül hívtuk a Szentlelket, hogy töltsön el kegyelmeivel az előttünk álló iskolaévben.

A szentmise elején az alsós diákok szavaltak és Dr. Sóti János SJ atya megszentelte a táskákat és taneszközöket. A bérmálkozásra készülő hittanosok segédkeztek a szentmisében, felolvasták az olvasmányt a szentleckét és az egyetemes könyörgéseket. A kántornő vezetésével a gyerekek énekelték a felajánlási, áldozási és kivonulási énekeket. A szentmise végén apró ajándékot kapott minden gyerek.