Táskaáldás Töröktopolyán

Szeptember 6-án a szentmise keretében sor került az iskolatáskák megáldására, amelyet Mellár József esperesplébános végzett. A helybeli hittanosok nem csak iskoláikat, de tanszereiket is elhozták erre a szentmisére.