Táborok a Nagybecskereki Egyházmegyében

Az idei nyári szünidő alatt a Nagybecskereki Egyházmegye hittanosai számára három tábort szerveztek. A negyedik, az augusztus elejére tervezett ifjúsági tábor a jelentkezők létszáma miatt elmaradt. Az érdeklődők számára egy hétvégén tartanak ifjúsági foglalkozást a szervezők a közeljövőben a padéi Szent András Evangelizációs Központban.

Nagyon fontos számomra, hogy gyermekeink, fiataljaink számára tartalmas foglalkozásokat biztosítsunk a nyár folyamán. Idén az egyházmegyei táborokat Bókán szerveztük meg. A korábbi években Cecília nővér várta a lányokat táborba nagybecskereki és kikindai helyszínnel. Mellár József atya segítőivel Nagykikindán a fiúk számára szervezett tábort, ahová Észak- és Közép-Bánátból várt magyar ajkú hittanos fiúkat. Fejértelepen (Susarán) Csipak Csaba atya a nem magyar anyanyelvű gyermekek és Dél-Bánát hittanosainak szervezett tábort Fehér Roland atyával. Amikor megalapítottuk a Szent András Evangelizációs Központot, Padén is lehetőség nyílt táborok szervezésére, amelyeket a Központ vezetője, Pozsár Ildikó szervezett. Volt gyerektábor és külön örömömre szolgál, hogy ifjúsági tábor is. A tavalyi évben a ministránsok közül sokan részt vettek a római ministránszarándoklaton, így csak Cecília nővér szervezett tábort 2015-ben

– mondta Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök.

Tekintettel arra, hogy a bókai idősek otthonának épülete üresen áll a tavalyi év óta, s a település mondhatni pontosan Bánát központi helyét foglalja el (nagyjából ugyan olyan messze van Törökkanizsától, mint Székelykevétől és Fehértemplomtól), döntöttünk úgy, hogy az idei nyári táborokat itt szervezzük meg. Fontos, hogy az udvarban, zárt téren van lehetőség szabad mozgásra, a faluban sok a zöld felület, füves tér, ami a gyerekek mozgáslehetőségeit ki tudja elégíteni, a közeli Temesen pedig fürdési lehetőség is van. A szobák és fürdőszobák is rendben vannak, az intézménynek modern konyhája van, így ideális táborhelyszín. Napjainkban, amikor felnőtt híveink kis hányada utazik csak el nyaralni, nagyon lényeges, hogy legalább a gyerekeknek legyen lehetőségük kimozdulni a nyár folyamán. Erre a különböző táborokban van is lehetőségük, azonban anyagilag sok háztartásban erre sem futja, hiszen a táborok díja átlagban 50 euró ellenértéke körül mozog. Az egyházmegyei szintű táborokat igyekszünk úgy megszervezni, hogy tartalmasak legyenek, ugyanakkor család-barátok is, ezért a részvételi díj valóban szimbolikus összeg minden évben. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson támogatásra van szükségünk, amelyet külföldi támogatók segítségével tudunk megvalósítani. Fő támogatónk a szerzetesrendem, az Isteni Ige Társasága római központja. Próbálkozunk különböző pályázatokon is támogatáshoz jutni, de táboroztatásra évek óta nem kapunk semmit.

Meg kell tanítani a lányoknak a hagyományos női szerepeket is

Cecília nővér hagyományosan a lányok táborába várta az általános iskolásokat a Boldogasszony Iskolanővérek nagybecskereki rendházába július 17-e és 20-a között. Segítőivel – Kornélia nővérrel, Cára Edittel, Lebanov Piroskával, Somorai Arankával, Đurić Jolánkával és Valentinával – tizennégy leánynak igyekeztek minél színesebb programot biztosítani. A résztvevők Nagykikindáról, Tordáról, Ürményházáról, Szentmihályról, Csókáról, Zentáról és Szabadkáról érkeztek.

A táborban főként lányos programok voltak: sütés, főzés, kézműves foglalkozások. Emellett bőven jutott idő játékra, filmnézésre, valamint kirándulásra is. Mindezek a programok nagyon jól szolgálták a csapatépítést, míg a szentmiséken való napi részvétel a táborozók lelki épülését biztosította.

Nagyon fontos számunkra, hogy több táborozónk visszajár, évről-évre részt vesz a Lehetőségek táborában. Egyre inkább emancipálódó világunkban véleményem szerint meg kell tanítani a lányoknak a hagyományos női szerepeket is. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek nyitottak a kihívásokra, sőt. Ebben a táborban játékosan, ugyanakkor fegyelmezetten gyakorolják, fejlesztik a konyhai tudásukat. Élvezik a sütést, főzést, különböző kézműves foglalkozásokat. S mivel ez egy nyári tábor, nem maradhat ki a szórakozás sem. Az a lényeg, hogy tartalmasan, mégis játékosan, természet közelben töltsék el az időt.

– foglalta össze a lányok tábora programját Cecília nővér.

A közösség számít igazán

Tapolcsányi Emánuel atya, egyházmegyei ifjúsági- és ministránsreferens két tábort szervezett Bókán. Az első csoport július 3-ától 7-éig, a második július 10-étől 14-éig táborozott. A tábor résztvevői az általános iskola harmadik osztályától nyolcadik osztályig fiúk, lányok vegyesen voltak.

Törökbecse, Töröktopolya, Torda, Bóka, Kisorosz, Székelykeve, Erzsébetlak, Szentmihály hittanosai számára a táborvezető mellett színes programot biztosítottak Mellár József atya, Fehér Roland atya és Palatinus Alen teológus.

A foglalkozások keretében volt közös imádság, kézművesség, focizás vagy egyéb sportolási lehetőség, napi séta, rövid fakultatív program, közös éneklés, filmnézés, napi szentmise és fürdőzés a Temesen.

Véleményem szerint elégedettek voltak a gyerekek, mivel a tábor végén többször is felhozták, hogy jó lenne, ha még több napot tudnának együtt tölteni. Nagyon hálás vagyok a segítőimnek is, akik a kellő időben mellettem álltak és támogattak különféle ötletekkel, de legfőképpen annak örülök, hogy elejétől végig ott voltak. Maga a tábor célja az volt, hogy a résztvevők kissé elszakadjanak az otthoni környezetükből és ezt a rövid időt, amit a táborban töltöttek, később a személyes életükben is fel tudják használni. Lehet, hogy ez az időszak, amit ott töltöttek nem volt hosszú, de örülök annak, hogy legalábbis egyesek ráéreznek a lényegre, hogy a közösség számít igazán, nem pedig az egyén és hogy a „mindenki egyért, és egy mindenkiért” szabály nélkülözhetetlen egy ilyen táborban. Megtanulni önmagamon változtatni, hogy másokhoz is közelebb tudjak kerülni. Úgy érzem, hogy ilyen téren sikeres volt a program és bízom benne, hogy a jövőben, ha nem is jobban, de legalább ilyen szinten meg tudjuk szervezni a hasonló jellegű táborokat.

– értékelte a fiatalokkal töltött időszakot Emánuel atya.