Sikeres KÈK találkozó Töröktopolyán

A Keresztény Értelmiségi Kör tagjai összegyűltek, hogy meghallgassák Szakály József szabadkai tiszteletbeli főesperes előadását október 16-án, Töröktopolyán.

Az előadás témája Az angyali pásztor, XII. Piusz pápa élete és jelentősége volt. A színvonalas előadáson részt vettek a kikindai, magyarcsernyei, kisoroszi és a töröktopolyai KÉK tagok és a helybeli hívők is.

Jelenlétükkel megtiszteltek bennünket Mellár József helybeli esperesplébános és Szemerédi Pál magyarcsernyei plébános. Ezúton mondunk nekik is köszönetet.

Az előadás után jól esett a hittanteremben egy forró kávé (mert eléggé átfáztunk a templomban) és a sok finom sós és édes sütemény mellett (amit a helyi csoport tagjai készítettek) még beszélgetni, társalogni a vendégekkel.

Szakály atyának megköszöntük, hogy eljött hozzánk és abban a reményben búcsúztunk tőle, hogy nem az első és az utolsó előadása volt Töröktopolyán.  Nagy örömünkre szolgál, hogy az előadáson negyvenegyen vettünk részt.

Most már csak szeretettel várjuk a következő előadót a novemberi találkozóra, akit a KÉK elnöksége fog számunkra biztosítani.

Fotó: Túri Kreis Elizabetta