Őrzik a lángot

A Máriás Papi Mozgalom törökkanizsai tartományi szintű találkozója (amely 2013. 07. 21. volt) után Töröktopolyán körzeti találkozóra került sor 2013. 07. 28.

topolyamarias1Töröktopolyán 2013. 07. 28. délután 3 órakor kezdődött a Máriás Papi Mozgalom körzeti találkozója, amelyre Törökbecséről, Aracsról, Beodráról, Tóbáról és Tordáról érkeztek Mária-tisztelők. Hozzájuk csatlakoztak szép számban a töröktopolyaiak, hogy közösen megtartsák a nagycönákulumot. A zarándokok már a buszban elkezdték végezni az örvendetes rózsafüzért, majd a töröktopolyai kegytemplomban folytatták a világosság és a fájdalmas rózsafüzér elmondásával, végül a dicsőséges rózsafüzérrel fejezték be. Minden egyes tized után egy megfelelő ének egy- egy szakaszát énekeltük el, meghallgattuk Mária üzenetét, önfelajánlást tettünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének és elénekeltük a Máriás Papi Mozgalom himnuszát.

Mivel a Mozgalom a lelkipásztorok támogatása céljából alakult meg, a fájdalmas és dicsőséges rózsafüzért minden jelenlévő zarándok és helybeli hívő a püspök atyáért, papokért, papnövendékekért és új papi hivatásokért ajánlotta fel. A másik két rózsafüzért mindenki a saját szándékára végezte. Az imadélután püspöki szent misével zárult, amelyet dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök vezetett. Szentbeszédében a liturgikus olvasmányokra támaszkodva kiemelte az állhatatos imádság fontosságát. Biztatónak nevezte, hogy ilyen sok ministráns várta őt a sekrestyében, ami azt jelzi, hogy lesz jövője Töröktopolyán a vallásos életnek. A szentmisében a püspök atyával együtt ft. Szemerédi Pál, magyarcsernyei lelkipásztor és Mellár József, plébános elmondták az önfelajánlást Szűz Mária Szeplőtelen Szívének.

topolyamarias2A szentmise végén a kegyhely őre megköszönte dr. Német László SVD püspök atyának, hogy elzarándokolt a Máriás Papi Mozgalom talákozójára, vezette a szentmisét, homíliájával buzdította a zarándokokat, jelenlétével pedig kifejezte, hogy támogatja a megjelent Mária-tisztelőket az ima végzésében és a Szűzanyához való ragaszkodásban. A kegyhely őre hasonlóképen háláját fejezte ki ft. Szemerédi Pál atyának a gyóntatásért, Micsik Béla kántornak az énekek vezetéséért, a megjelent zarándokoknak pedig az áldozatot, amit hoztak Istenért, Szűz Máriáért, papjainkért, papnövendékeinkért, új papi hivatásokért.

Töröktopolyán ezen a napon mindannyian átéltük, hogy minden fáradtság és meleg ellenére most a pihenéstől, szórakozástól és tévézéstől értékesebb módon használtuk ki az időt, hiszen Isten és a Szűzanya gazdagon árasztotta el lelkeinket kegyelmével vigasztalást és örömet nyújtva.

Reméljük, hogy a jövőben a Töröktopolya környékén lévő más egyházközségek hívei is elzarándokolnak kegyhelyünkre a Máriás Papi Mozgalom körzeti találkozóira.