Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért Nagybecskereken

Hát részekre szakítható-e Krisztus? /1Kor 1,1-17 alapján/

A hagyományokhoz híven az ökumenikus ima-nyolcad keretében három közösségben – római katolikus, református, szlovák evangélikus – találkoztak és imádkoztak a keresztények egységéért Nagybecskereken január 18-a ás 25-e között.

A református közösségben nyitották meg az ima-nyolcadot, a katolikus közösségben folytatták, s az evangélikus közösségben zárták a találkozók sorát abban a reményben, hogy egy év múlva ismét közösen imádkoznak magyarok, horvátok, németek, szlovákok vallási hovatartozástól függetlenül a keresztények egységéért.

Első ízben mindhárom felekezet főpásztora is részt vett a székesegyházban szervezett imaalkalmon. Az összejövetelt DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD nagybecskereki püspök nyitotta meg, igét hirdetett HALÁSZ BÉLA református püspök és SAMUEL VRBOVSKY evangélikus püspök.

Az egyház mindig is egységes volt, habár mi emberek talán úgy látjuk, hogy különböző részekre oszlott. Az anyaszentegyház azonban egy, mert egy a hit, egy a keresztség, egy a megváltó, a Jézus Krisztus. Mi mindnyájan Isten teremtményei vagyunk és mi mindnyájan elhívottak vagyunk, hogy az ő szent nevéről bizonyságot tegyünk az emberek előtt.

– hangsúlyozta a református püspök.

Az emberi társadalom akkor lesz jobb, ha a keresztyének összefognak, szóban és cselekedetben az egységet hirdetik. Adja a mindenható Isten, hogy ez az egység napról napra láthatóbb legyen a mindennapi életünkben, a templomainkban, a munkahelyünkön, a családokban, a népek közt. Jézus ma is köztünk van, Jézus ma is velünk van. És én meg vagyok győződve, hogy ebben az órában ő figyel ránk, ő segít minket. Az ő segítségében bízva imádkozzunk a keresztyének egységéért.

Különleges nap a mai, amikor összejöttünk ebben a gyönyörű székesegyházban, hogy együtt imádkozzunk a keresztények egységéért. Ez köt össze bennünket, ad erőt a mindennapokban és mutatja meg az egységhez vezető utat. Örülök, hogy részese lehetek a nagybecskereki imatalálkozónak, és hiszem, hogy az együtt töltött idő felemel bennünket Istenhez, ugyanakkor megmutatja további feladatainkat is.

– mondta az evangélikus püspök.

A főpásztorok mellett a közösségek lelkipásztorai is jelen voltak: msgr. Gyuris László székesegyházi plébános és elődje msgr. Tietze Jenő apostoli protonotárius, Kiss Nándor református lelkész, Vladimir Lovas evangélikus lelkipásztor és édesapja, Vladimir Lovas nyugalmazott evangélikus lelkész, valamint a bácspetrőci ökumenikus központ igazgatója, Vladislav Ivičijak evangélikus lelkész.

A találkozók keretében a közösségek lelkipásztorai jelképesen az Úr és a megjelentek elé helyezték ajándékaikat, egy-egy számukra kedves vallási jelképet. Msgr. Gyuris László atya a szentolvasót, az egyik leggyakrabban mondott imádság jelképét mutatta be. Kiss Nándor református lelkész Szikszai György Keresztyéni tanítások és imádságok könyvéről beszélt, amely minden református családban több mint kétszáz éve családi örökségként száll nemzedékről nemzedékre. Lovas Vladimir evangélikus lelkész hangsúlyozta, hogy számukra nagyon fontosak a vallási énekek, ugyanakkor az imádkozó kezeket Albrecht Dürer szimbolikussá vált művét is sajátjukként tisztelik.

Valamennyi találkozó közös agapéval, hangulatos társalgással és falatozással zárult.