Ökumenikus imahét 2022

„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” (Mt 2,2) – igével kezdődött vasárnap január 16-án az ökumenikus imahét, amely január 23-ig tart.

Egy héten át imádkoznak együtt a különböző felekezetű Krisztus-hívők egységért és üldözött testvéreikért. A 2022-es imahét anyagát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. A választott téma kifejezi, hogy Isten Jézus személyében közölt szeretete egyetemes, vagyis minden emberhez szól.

A Pápai Missziós Művek (a katolikus Egyház legnagyobb központi segítő szervezete, amely négy ágazatán keresztül: Hitterjesztés Műve, Szent Péter Apostol Műve, Szent Gyermekség Műve és Missziós Unió koordinálja és támogatja Krisztus egyházának missziós küldetését) is szorgalmazza az ökumenikus imahét megtartását, hiszen a Krisztus-hívők közös küldetése tanúskodni az evangéliumról, az örömhírről. A Pápai Missziós Művek mindenkori fő célja az evangelizáció legszorosabb értelemben vett támogatása.