NEZSÉNY – Zsinati Találkozó

November 10-én, a vasárnapi szentmise után megtartottuk a zsinati találkozót, amelyben az ökumenikus munkadokumentumról beszélgettünk. Jó hangulattal és teljes nyitottsággal folyt a beszélgetés. Mindenki beszélt, és elmondta saját véleményét, és főleg élettapasztalatát ezzel a témával kapcsolatban.

Az ökumenizmus téma nagyon aktuális és fontos számunkra, hiszen itt, Nezsényben mi kisebbségek vagyunk, és mindennapjainkat szerb nemzetiségű testvéreinkkel együtt éljük. Kezdettől fogva nincs jelentős probléma közöttünk. Mindig egységre és békességre törekszünk. Például a katolikus temetőben levő katolikus kápolnát közösen használjuk. Együtt járunk a virrasztásra, temetésre és együtt imádkozunk. Emellett nagy ünnepeken szoktuk egymást köszönteni és látogatni. Főleg a vegyes nemzeti összetételű családokban. Így mindannyian testvérek vagyunk Krisztusban.

Az ökumenizmus mindig aktuális és fontos. Törekedjünk mindig az egységre, hiszen ez a szeretet köteléke.