Néma főhajtással és imával

Ökumenikus istentisztelettel és rövid, alkalmi műsorral emlékeztek Torontálvásárhelyen a trianoni békediktátum századik évfordulójára. A falu katolikus és református templomának tornyából egyidőben felzúgó haranggal, közös imával, néma főhajtással s végül a templomkerti kopjafák megkoszorúzásával.

„Kegyelmes Atyánk! Népek közé szórva, „Tebenned bíztunk eleitől fogva”!
Add: éljünk egymásért és senki ellen, bárhol a földön, de Isten-közelben!
Szólj, ötágú síp, zengj magyar ének, adj hálát az ég nagy Istenének!”
(334. dicséret)