Nem jó az embernek egyedül lennie – soha és sehol!

2015. november 14-én Délvidéki Háló találkozó volt Nagybecskereken, amely a családról szólt, mottójául pedig a következő szentírási részt választottuk: Nem jó az embernek egyedül lennie /Ter 2,18/.

Ez alkalommal rendhagyó módon igyekeztünk újszerű együttlétet biztosítani a résztvevőknek. Új volt a helyszín, a Boldogasszony Iskolanővérek Leánykollégiuma; új a találkozó felállítása, ugyanis a kiscsoport beszélgetést filmrészlet vetítése vezette fel; új a külön megszólított résztvevői célcsoport, a családosok és ezen belül főleg a kisgyermekes családok, és nem utolsó sorban az aktuálisnak számító előadás a családról.

A megszentelt élet, vagyis a Szerzetesek évében megnyitották a BOLDOGASSZONY ISKOLANŐVÉREK rendházuk és a leánykollégium kapuit a Háló mintegy 100 résztvevője számára, akik Délvidék különböző helységeiből és Magyarországról érkeztek. A kisgyermekes szülők nyugodtan vehettek részt a programokon, mert ez idő alatt CECÍLIA NŐVÉR és két kollégista lány foglalkozott a gyerekekkel. Ebéd után népdaltanulással vidítottak fel bennünket RONTÓ MÁRTA ZENETANÁRNŐ és MICSIK BÉLA NÉPZENÉSZ barátaink. Ezután következett DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK előadása, aki a három hete Rómában befejeződött családról szóló püspöki szinódusról és az ezzel kapcsolatos személyes meglátásairól beszélt. Ekkorra már zsúfolásig megtelt a kollégium nagyterme. A több mint száz hallgató érdeklődéssel figyelte a családok számára fontos új információkat, majd kérdéseket is tettek fel a főpásztornak.

A nap folyamán megejtettük a délvidéki bogozók találkozóját is. A rendezvényt a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta.

A találkozó zárásaként szentmisével adtunk hálát az Úrnak a tartalmas napért, amelyet MSGR. GYURIS LÁSZLÓ NAGYBECSKEREKI PLÉBÁNOS mutatott be, TRATNJEK STANKO SDB MUZSLYAI ÉS VRECKÓ FERENC ZENTAI ATYÁKKAL együtt. Megemlékeztünk arról is, hogy ezen a napon a Háló mozgalom még két régiójában szervezett találkozót: Kárpátalján, Beregszászon és Erdélyben, Brassóban.

Ezeket a találkozókat összeköthetjük az idén november 15-ére meghirdetett Magyar Szórvány Napjának megünneplésével, hiszen mind a három régióban szórványban él a magyarság. A Háló mozgalom Délvidéken feladatául tűzte ki, hogy felkarolja, összeköti és így megerősíti a szórványközösségeket és minden magyar keresztény embert, mert nem jó az embernek egyedül lennie – soha és sehol!