Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval

2023. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Háló-találkozót és egyben a Délvidéki bogozók találkozóját szervezték meg házigazdáink a csókai bogozói csapat Kothenc Éva vezetésével. A találkozó iránt nagy volt az érdeklődés, így több mint 130 résztvevő gyűlt össze a Szentháromság Római Katolikus plébánia hittantermében és kápolnájában, Délvidék 20 helységéből.

A meghívott előadónk Ft. Ellias Ohoiledwarin, verbita szerzetes, a szentmihályi plébánia kormányzója volt, aki „Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval” címmel tartotta meg gondolatébresztő bevezető előadását. Az atya rámutatott arra, hogy mindaz, ami világi felfogásunk szerint jó, csak relatív, mert nem tudjuk a következményeit. Az abszolút jót, amely az örök üdvősségre vezet, csak az az életút hozhatja el számunkra, melyet Isten törvényei szerint igyekszünk végigjárni. Ezt Isten kegyelmével, valamint őszinte imával, elcsendesedéssel és böjttel érhetjük el. Az előadás után kiscsoportos beszélgetések következtek, mély megosztásokkal, élettapasztalatokkal gazdagítva egymást.

A délutáni programban 20 bogozó jelenlétével megtartottuk a Délvidéki Háló bogozóinak találkozóját. Áttekintettük az elmúlt év megvalósított hálós eseményeit és pontosítottuk a 2023-as év elkövetkező találkozóinak időpontjait és helyszíneit. Bővebben megismerkedtünk a Kárpát-medencei Háló rendezvényeivel, mint amilyenek lesznek a Kárpát-medencei nyári családos Háló tábor és a Kárpát-medencei bogozók találkozója, amelyekre közös utazást szervezünk.

A bogozói találkozóval egyidejűleg választható programok folytak: gölöncsér műhely Csorba László gölöncsér kézműves vezetésével, énektanítás, és szentgyónás.

Gyümölcsoltó Boldogasszony lévén ünnepi szentmise következett a plébániatemplomban, amelyet Ft. Koncz Tibor, csókai plébános mutatott be. A zenei szolgálatot a Zentai dicsőítő csoport biztosította.

A szentmise után a találkozó a Művelődési és Oktatási Központ színháztermében gazdag kultúrműsorral folytatódott. Elsőként Schön György, a Kárpát-medencei Háló vezetőségi tagja magyar költők verseit zenésítette meg és adta elő gitár kísérettel, majd a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület szakosztályai mutatkoztak be: a „Csillagfürt” citeracsoport Mihók Attila citeraszólistával, valamint a „Kékcinkék” irodalmi csoport képviselőjeként Balunovity Anna versmondó következett. A Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület „Csalogány” asszonykórusa, majd a II. Rákóczi Ferenc Magyar Művelődési Egyesület „Rákóczi férfikara” szórakoztatta az egybegyűlteket. A műsort a Móra Ferenc MME „Kistopogó” és „Topogó” néptánccsoportja zárta.

Ezután Halmai Tibor a Délvidéki Háló vezetője és a Kárpát-medencei Háló vezetőségi tagja megköszönte a szervező házigazdáknak a sok munkát, a fellépők közreműködését valamint a helyi támogatók és a Nemzeti Együttműködési Alap hozzájárulását a rendezvény megvalósításához.

Nemzeti imánk eléneklésével zártuk a felejthetetlen Csókai Háló találkozót.