Nagybecskereken gyűltek össze a közép-bánáti animátorok

Dr. Német László SVD püspök atya szombaton május 21-én délelőtt fogadta a közép-bánáti zsinati animátorokat Nagybecskereken. Püspök úr az előadásában, miután megköszönte az odaadó munkájukat a zsinati évek alatt, rámutatott, hogy a zsinat befejeztével az ő munkájuk nem ért véget. Szükség van rájuk továbbra is a plébániák életében, hogy elősegítsék a közösség fejlődését és életét.

Miután kiosztásra kerültek az ajándékok agapéval zárult a találkozó.