Munkában a papok és szerzetesek

A zsinati bizottságok folyamatosan dolgoznak. Az egyháziak – papok és szerzetesek – bizottság tagjai a püspökségen találkoztak és egyeztettek a munkadokumentumról.

A bizottság október folyamán két találkozót tart, a másodikra 30-án kerül sor, helyszíne ismét a püspöki lak lesz.