Műhelymunka a Nagybecskereki Püspökségi Caritas égisze alatt

A Nagybecskereki Püspökségi Caritas a természeti katasztrófák kockázatainak csökkentése céljából kétnapos műhelymunkát szervezett június 23-án és  24-én. A foglalkozásokat  Nagybecskereken és Muzslyán tartották.

Az első napon a meghívottak – a Szerbiai Vöröskereszt, a nagybecskereki Vöröskereszt, Nagybecskerek önkormányzatának képviselői, valamint több civil volontőrei, akikkel együttműködik a Caritas – bemutatták a témával kapcsolatos tevékenységüket.

Halmai Tibor, a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatója elmondta, hogy a nagybecskereki és muzslyai önkéntesek mellett a munkában részt vesznek a szentmihályi, a törökbecsei és tordai önkéntesek, valamint az említett települések civil szervezeteinek képviselői, akik ezen  műhelymunkákban is részt vettek.

A bemutatkozások és előadások után megvitatták, hogy október 13-án, a természeti katasztrófák kockázata csökkentésének napján milyen tevékenységet kívánnak megvalósítani. Ahhoz, hogy mindez kidolgozzák, természetesen a Nagybecskereki Püspökségi Caritas minden segítséget, támogatást megad az akcióban résztvevőknek.

A műhelymunkák gyakorlati részét a következő napon Muzslyán tartották, a muzslyai Önkéntes Tűzoltó Testület gyakorlóterepén. Az otthon melletti füves részen különféle, a tűz oltásához kapcsolódó gyakorlatokat mutattak be a legfiatalabbak. A jelenlévők megszemlélhették az ajándékba kapott eszközöket, szereket is. A hazaiak mellett megosztották tapasztalataikat a zimonyi Szerbiai Önkéntes Mentőcsapat tagjai is, akik az obrenováci árvíz idején kifejtett tevékenységükről beszéltek, valamint bemutatták a mentéshez használatos eszközeiket.