„Milyen jó volt így együtt lenni és másokon segíteni!”

Amióta közösségünk bekapcsolódott a zsinati folyamatokba, azt tapasztaljuk, hogy közülünk egyre többen és új lendülettel kapcsolódnak be az önkéntesmunkába és vállalják ezt a nemes cselekedetet, amiről annyiszor beszélgettünk már a munkadokumentumokban megfogalmazott kérdések kapcsán. Egyházközségünkben az önkéntes szeretetszolgálat különböző formái valósultak meg mostanában.

Elsősorban gyarapodott a templom takarítását végző önkéntesek száma.

Az újonnan megalakult plébániai Caritas nemrég ruhagyűjtési akciót valósított meg. Az önkéntesek ruha- és cipőadományát a plébánia Caritas csoportjának tagjai készítették elő az átadásra oly módon, hogy különválogatták és nagyság szerint csomagolták a gyermek-, női- és férfiholmit. A ruhát a nagykikindai és szajáni rászorulóknak vitték el.

Az elmúlt héten a nagykikindai egyházközség fiataljai jótékonysági munkát vállaltak a kisoroszi Kabók család gyümölcsösében, ahol sárgabarackot szedtek a rászorulóknak. A Kabók család felajánlotta gyümölcsadományát plébániánknak, közösségünknek csak a gyümölcsszedést kellett megoldania. Esperes plébánosunk, ft. Koncz Tibor atya, a fiatal önkéntesek közül keresett segítőket, a megkérdezett fiatalok pedig azonnal és örömmel vállalták a jótékonykodást. A jótett örömét munka után tapasztalták meg igazán fiataljaink, amit így fogalmaztak meg: „Milyen jó volt így együtt lenni és másokon segíteni! Máskor is szívesen jövünk!” A jól elvégzett munka után a pizzának és a fagyinak is nagyon örültek a gyerekek.

A felnőtt önkéntesek is bekapcsolódtak az akcióba, hiszen a finom barackból lekvárt  főztek, amit később fiataljainkkal együtt  a rászorulóknak fognak ajándékozni.