Mi lesz veled zárda?

Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök a nagybecskereki zárda épületének sorsáról tartott sajtótájékoztatót május 23-án.

A 2010-es vagyon-visszaszármaztatást követően a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek (ma Boldogasszony Iskolanővérek) visszakapták a nagybecskereki Zárda épületét, amelyet önerőből nem tudtak felújítani. A problémát orvosolandó, az itteni magyarság kívánságára a Magyar Kormány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével megvásárolta és a Nagybecskereki Egyházmegyére jegyeztette be az épületet, amelynek felújítása magyarországi pénzekből valósul meg – hangsúlyozta a főpásztor.

A sajtótájékoztatón Dr. Német László SVD történelmi áttekintést nyújtott a Zárda sorsáról. A zárdakápolna alapjait 1879. június 14-én ünnepélyes keretek között rakták le, és Jézus Szíve tiszteletére szentelték fel.

A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek – akiket 2011. június 8-a óta hivatalosan Boldogasszony Iskolanővéreknek neveznek – 1880 óta vannak jelen a Bega-parti városban. Szathmáry Sámuel királyi tanácsos, az akkori Torontál vármegye főmérnökének özvegye, még 1867-ben végrendeletében tekintélyes összeget hagyott egy női zárda alapítására, amelynek kezelését Bonnaz Sándor püspökre bízta. A pénz nemes lelkű, egyházmegyéje felvirágoztatására törekvő kezekbe került, így 1880 szeptemberében megvalósulhatott Szathmáry Karolin úrnő álma: megnyílt a zárda Nagybecskereken. Bonnaz püspök rendelkezése alapján az első nővérek Temesvárról érkeztek, a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek anyaházából. A tartományfőnöknő Mária Abundántia és helyettese Mária Gabriella hozták magukkal a nagybecskereki fiókház első hét tagját, s a nővérek immár 130 éve töretlenül jelen vannak a nagybecskereki egyházközség életében.

Hatvannégy évig oktatták és nevelték a bánáti leányifjúságot, hatalmas iskolát működtettek, amelyet 1944-ben elvett az akkori hatalom. A létesítményben ideiglenesen kórház, majd árvaház működött. Az épületet 1959-ben államosították, az Egészségügyi Középiskola, majd a Mezőgazdasági Középiskola kapott itt helyet, valamint a Vuk Karadžić Általános Iskola, amely még ma is működik az egyik részében.

A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Leánynevelő Intézete, amely tavaly felvette az alapító nevét – Szathmáry Karolina Leánykollégium – 1996 óta működik otthont és lehetőséget adva így a bánáti szórványban élő, arra rászoruló keresztény középiskolásoknak, hogy tanulmányaikat anyanyelvükön folytathassák. A kollégiumnak a Dušan cár utcai rendház ad otthont, amely a tervek szerint 2018 augusztusától átköltözik az egykori zárda épületébe.

Az egykori zárda épületének megvásárlására, felújítására, átalakítására a Magyar Kormány 650 millió forintot hagyott jóvá, és a tervek szerint a jövő év augusztusára készülne el teljesen, hogy a város és Bánát magyarságát szolgálja.

Jelenleg az előkészítő munkálatok vannak folyamatban a Nagybecskereki Egyházmegye égisze alatt. A munkálatok második szakaszának koordinálását június 15-étől az erre a célra létrehozott SPES Alapítvány veszi át.

A műemlékvédelem alatt álló épületet igyekeznek eredeti állapotába visszaállítani, ugyanakkor a tér kihasználása maximálisan a mai igényeket szolgálja: egy 85-90 férőhelyes előadóterem, kísérő termekkel együtt a Petőfi MME igényeit szolgálja majd; a leánykollégiumot teljes egészében átköltöztetik, hatvan személy bentlakására alakítanak ki szobákat fürdőszobákkal, saját konyhával és egyéb helységekkel. Az épületen belül felvonó is közlekedik és akadálymentesített lesz a mozgáskorlátozottak, valamint az idősebb látogatók érdekében.

A tervek szerint a Bega felőli, udvari részben egy nyári színpadot alakítanak majd ki, kihasználva az akusztikai adottságokat.

Célunk, hogy a Nagybecskerek központjában a város múltjához méltó, művelődési-oktatási központot működtessünk egy impozáns épületben. Tesszük mindazt annak reményében, hogy több intézmény is követi példánkat, s reméljük, hogy városunk is igyekszik minél jobban kihasználni mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a Bega folyó és a gyönyörű épületek kínálnak

– mondta a püspök úr.

 

kormany tamogatas