Húsvéti üzenet 2018

Mi jut eszébe, amikor húsvétra gondol?

2016 áprilisában, húsvét előtt, ezt a kérdést szegezték véleménykutatók Magyarország különböző településein a gyanútlan járókelőknek. És kaptak is sok érdekes választ. Ami első gondolatként megfogalmazódott a kérdezettekben, a következő szavak voltak: nyúl, tojás, bárány, barka, locsolás, nagyböjt.

Érdekes lista. Rajta van minden, ami biztosan hozzátartozik a húsvéti napokhoz. Hiszen előtte van a nagyböjti idő, akkor szoktunk lelkileg felkészülni a nagy ünnepre. Húsvéttal kapcsolatos a nyúl, a tojás, a bárány, a barka (Virágvasárnap!), és sok helyen a locsolás is!

Egy dolgot azonban katolikus keresztényként hiányolok: nincs benne sem Jézus neve, sem szenvedésének, halálának vagy feltámadásának az említése!

A kereszténység alapköve a Jézusba vetett feltámadási hit. Az újszövetségi Szentírásban, vagy más szóval: a Biblia új részében, azt halljuk, hogy Jézus feltámadásának a hirdetése volt az apostolok fő feladata. Jézus mennybemenetele után az apostolok, a tizenegy, összejöttek, hogy válasszanak egy tanítványt, akiről Péter, az apostolok szószólója ezt mondta: „Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt, kezdve János keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról.” (ApCsel 1,21-23)

Választások idejében élünk, fővárosunkban most tartották a helyi választásokat, Magyarországon pedig országgyűlésire készülünk (készülnek). Tudjuk, hogy milyen elvárásoknak kell, hogy megfeleljenek a választáson induló jelöltek: megnyerő egyéniség, jó beszédtechnika, háttérkapcsolatok sokasága, elég pénz a választások lebonyolítása érdekében.

Itt ellenben csak a feltámadásba vetett hitről hallunk. Annyira fontos ez az igazság. Ha ez a bizonyosság megvan, akkor minden más hozzá fog jönni. Az apostolok életében láthatjuk, hogy ez a hit vezette őket minden nehézség ellenére, életüket is ezért adták. A hagyomány szerint a tizenkét apostolból tizenegy vértanúként halt meg. Ez nem volt gyerekjáték, ennek a hitnek nagy volt a tétje.

Ma is vannak milliók és milliók, akik életükkel, szavaikkal, tetteikkel hirdetik Jézus feltámadását. Gondolok itt az üldözött, otthonukból elűzött keresztényekre, a hitükért meggyilkolt vagy életveszélyben élőkre is. És gondolok természeten ránk is, akik itt élünk a mi egyházmegyénk területén, vagy szűkebb hazánkban, Szerbiában. Valljuk be bátran, hogy hiszünk Jézus feltámadásában! Valljuk be, hogy a feltámadt Jézus igenis jelent valamit számunkra, hogy az ő feltámadása erőt, reményt és békét áraszt mindenkire.

Ezt kívánom nektek, Krisztusban kedves testvéreim, akik húsvét örömnapját ünneplitek. De kívánom ezt minden jóhiszemű embernek is. Ámen.

Dr. Német László SVD
nagybecskereki megyéspüspök