„Maradnak az igazak és a jók…”

Mert elfut a víz, csak a kő marad. A kő marad (Wass Albert: Üzenet haza)

Wass Albert idézeteinek tükrében zajlott Földanya (szeptember) havának tizenkettedik napján Hertelendyfalván a Dél-bánáti magyar művelődési egyesületek sorrendben huszonhatodik Szemléje. Közös tanácskozásra, tapasztalatcserére, ökumenikus istentiszteletre, végül ünneplésre szólítva és fogadva egyazon fedél alá a régió szórványmagyarságának éltetőit.

szemle1A Szemle, annak rendje és módja szerint, tanácskozással rajtolt. A szervező házigazda egyesület nevében felvezetőként Lőcsei Vilmos, a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Konkrétan a helyi, a székelykevei, az udvarszállási, a pancsovai, a kevevárai, a sándoregyházi és a torontálvásárhelyi magyar művelődési egyesületek küldöttségét; a Szemle veteránjait; a katolikus és a református egyházközségek jelenlévő előljáróit; az írott- és az elektronikus sajtó képviselőit, továbbá mgr. Hajnal Jenőt, az MNT-, illetve Dudás Károlyt, a VMMSZ elnökét. A tanácskozás tervezett napirendi pontjainak ismertetését és annak egyhangú elfogadását, továbbá a Nemcsek Márina diáklány tolmácsolásában elhangzó Wass Albert-verset követően a prezentációk kerültek prömiér plánba. A megnevezett egyesületek álló- és mozgóképes válogatásai, melyek sajátos megközelítésekből igyekeztek rámutatni településük magyar vonatkozású tárgyi és szellemi értékeire. Nemritkán sajnos, az évtizedek/századok forgatagában igencsak megkopott, lecsupaszított és elkótyavetyélt örökségre is. A délkeleti alrégió mélyszórványának üzenetét a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének II. riporttáborában készült fotók sorozata igyekezett hitelesen tolmácsolni. Az Értékeink számbavétele II. munkacímmel felruházott tanácskozás folytatása előbb a terítékre helyezett munkák üzeneteinek kiértékelését hozta, majd hivatalosan is rögzült a jövő évi Szemle helyszíne. A lekerekítést végül a gyergyószentmiklósi Gál Veronika rövid szakmai bemutatkozása adta, aki a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által beindított Petőfi Sándor-program ösztöndíjasaként került e tájra ez év augusztusának végén.

szemle2A Szemlék egyik esszenciális kísérőrendezvényének, vagyis a Dél-bánsági magyar településeken jegyzett kézimunkacsoportok alkotásait bemutató szakmai kiállításának a vojlovitzi református imaház biztosított befogadó helyszínt. A tárlatot, melyen a vendégfogadó mellett a pancsovai, a fejértelepi és a sándoregyházi művelődési egyesület szakcsoportja, illetve a székelykevei Varrócska, valamint a torontálvásárhelyi Pipacs Nőegylet és a Magyar Művelődési és Művészeti Központ is bemutatkozott, Varga Erzsébet méltatta. Nagymesteri minősítésű székelyvarrottasai mellett a pancsovai Erős Mária ezúttal nemezelt munkáit is közszemlére tette.

szemle4A szó valós értelmében vett ünnepre hangolódás párhuzamosan a fellépő csoportok érkezésével kezdődött. A korábbi esztendőkhöz viszonyítva számban ugyan tovább fogyatkozva, mégis emelt fővel lépegetett a sokadalom, végig a néhai önálló falu Temető (Grobljanska) utcáján – minő jelkép!, a Kárpát-medence legdélibb református templomában tartott ökumenikus istentiszteletre. Az ünnepi szertartást Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Pastyik Róbert pancsovai plébános és Szilágyi Zoltán hertelendyfalvi református segédlelkész vezették. Az elbocsájtó áldás után a Nemzeti ima akkordjai csendültek fel.

szemle3Az idei közösségépítő találkozás végül a késő délutáni művelődési műsorral teljesedett ki a hertelendyfalvi Székely-Magyar Művelődési Egyesületben. Köszöntőt Erős János, az 1969-ben útjára indított Szemle legfiatalabb veteránja mondott, majd újra a Dél Pacsirtái Gyermekkórus kért önmaga számára megkülönböztetett figyelmet. A házigazdák színeit gyermektánccsoportjuk és citerakísérettel fellépő népdalkórusuk mellett Borošan Ivana kisleányka is képviselte, aki énekszón keresztül ismerkedik a magyar felmenőinek nyelvi szépségeivel. Rácáfolva az agyonhangoztatott kilátástalanságra, a régió viharsarkában felejtett, falujuk tenni akaró fiataljainak erejére 101%-ban támaszkodva tértek vissza az udvarszállásiak.  Rengeteg esztendőnyi távolmaradás után, melyhez idővel a szervezett egyesületi nem-lét is társult. Ugyanakkor tíztagú vegyeskórusa által a 2016-ik évi Szemle házigazdája, a kevevárai Keve Magyar Művelődési Egyesület is hallatta hangját. Egy vérpezsdítő táncprodukció erejéig a fejértelepi Ady Endre Művelődési Egyesület fiataljai bizonyítottak, majd a székelykevei Szalmaszál IME énekcsoportjának válogatása került színre. A torontálvásárhelyi József Attila Művelődési Otthon színeit a gyermektánccsoport és a frissen sarjadt gyermek citerazenekar képviselte, míg a tömegességében és szívós lendületességében szinte felülmúlhatatlan verseci Petőfi Sándor Kultúregyesület az anyanyelvápoló gyermekcsoportját, ifjú tánccsoportját, végül kórusát küldte színre. Az estet a sándoregyházi Bonnaz Sándor Magyar Művelődési Egyesület női énekcsoportjának és a pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület vegyes énekcsoportjának bemutatkozása, a Szemle vándorjelképeinek átadása és fogadása, illetve a Székely himnusz mélyről fakadó üzenete zárta.