Lektoravatás Isteni Irgalmasság vasárnapján a székesegyházban

Isteni Irgalmasság vasárnapján az ünnepi szentmise keretében dr. Német László SVD lektorrá avatta a lukácsfalvi Palatinus Alent, aki a budapesti Sapientia Hittudományi és Szerzetesi Főiskola hallgatója. A szentmisén a nagybecskereki hívek mellett részt vettek a szalézi atyák vezette plébániák – Écska, Erzsébetlak, Muzslya és Lukácsfalva – hívei is. Az ünnepi szentmisét a püspök atya mutatta be msgr. Gyuris László székesegyházi plébánossal, elődjével, msgr. Tietze Jenő apostoli protonotáriussal, a lukácsfalvi hívek lelki gondozását ellátó Kalapis Sztoján SDB atyával és Draghia Novita nagybecskereki káplánnal együtt. A zenei szolgálatot a Konrád Emma vezette Emmanuel kamarakórus és a Mezei Szimóna irányításával éneklő muzslyai ifjúsági kórus látta el.