Legyünk hálásak és szolgáljunk Istennek /Zsid 12,28/

Ezüstmiséjét ünnepelte Koncz Tibor esperesplébános június 20-án a nagykikindai Assisi Szent Ferenc templomban. Pappá szentelésének 25 éves jubileumára is ugyanazt a mottót – Legyünk hálásak és szolgáljunk Istennek /Zsid 12,28/ – választotta, amelyet még újmisésként papi szolgálata vezérfonalául választott magának.

Az ezüstmiséssel együtt ünnepelt a Nagybecskereki Egyházmegye papsága főpásztorukkal, Dr. Német László SVD püspökkel. Zsúfolásig megtöltötték a templomot a hívek Tibor atya jelenlegi és egykori szolgálati helyeiről, valamint szülei és rokonai.

Homíliát mons. Gyuris László székesegyházi plébános mondott, aki az ünnepelt által választott mottóval kapcsolatban kiemelte:

Legyünk hálásak és szolgáljunk Istennek! Csodálatos. Hálásnak lenni. Milyen szép jele ez a szeretetnek, hiszen azt mondják, a hála legszebb kifejezése: szeretlek. Szeretlek Istenem, mert annyira szeretsz. De nem csak ez, benne van a papi életének csúcsa – az Eukarisztia, ami nem más, mint hálaadás. Az idézet másik része, hogy szolgáljunk Istennek. Ez a másokért való élet a Jézus iránti szeretetünk jele nálunk, papoknál. Kívánom, hogy éld, amit a Szentlélek adott útravalóul papi életedre!

Koncz Tibor Törökkanizsán született 1966-ban, Törökkanizsán szentelte pappá msgr. Huzsvár László püspök 1992. június 20-án. Plébánosként szolgált Bókán, Módoson és Nezsényben a hozzájuk tartozó leányegyházakkal együtt 1992-2009; majd Magyarcsernyén és Kisoroszon; jelenleg Nagykikinda, Homokrév és Szaján híveinek lelkipásztora.