Legyen Mária Magdolna a példaképünk!

2021. július 22-én Szent Mária Magdolna napján ünnepelte Beodra hívőközössége a templomuk búcsúját. A külsőleg és belsőleg felújított templom ünnepi szentmiséjére szép számban el is jöttek a helybeliek és vendégeik.

A szentmise főcelebránsa dr. sc. Horváth László, bácsföldvári plébános volt. Vele misézett Tapolcsányi Emánuel magyarcsernyei plébános, Halmai János törökbecsei káplán és Lukács Arnold nagybecskereki káplán. A szentbeszédet tartó Emánuel atya rámutatott arra, hogy Isten kegyelméből minden bűnünktől megszabadulhatunk, ha azokat őszintén megbánjuk és megvalljuk. Ezt történt Mária Magdolnával is, aki megtérése után, kitartó, hűséges, megtántoríthatatlan követője lett Mesterének. Így válhatott számunkra is szent példaképpé. A szentmisét még ünnepélyesebbé tette a kórus éneklése Micsik Béla kántor vezetésével.

Ezután a plébánia udvarában felállított sátorban a beodrai hívek gazdag agapéval kedveskedtek a miséző atyáknak és a meghívott vendégeknek.