SZEMERÉDI PÁL

szemerediRođen je u Senti, 16. januar 1977. Za svećenika je zaređen u Padeju 29. juni 2001. Kapelan je u Kikindi (2001-2003), u Zrenjaninu (2003-2008), član je Svećeničkog vijeća (2006-2010), Vijeća za pastoral (2006-2010), župni je upravitelj u Kikindi (2008-2011) župni je upravitelj u Novoj Crnji i Hetinu (2011-2018), i Tobi (2011-2014). Župnik u Novoj Crnji i Hetinu (2018-2019). Župnik u Skorenovcu, Kovinu i Ivanovu (2019-). Biskupski savetnik (2021-). Župnik u Starčevu (2021-). Dekan je Južnog dekanata (2022-).

Obrazovanje:
Biskupijska klasična gimnazija „Paulinum”, Subotica (1992-1996), Viša teološka škola, Pečuh (1996-2001), apsolvirao je 2001.

Župe: Skorenovac, Kovin , Ivanovo, Starčevo i filijale