PANČEVO

Sveti Karlo Boromejski, biskup
Rimokatolički župni ured
26000 PANČEVO, Vuka Karadžića 3. (013) 347-946 és (013) 351-387

Službeni podaci:
Matične knjige: vode se od 1718.
Jezik bogoslužja: hrvatski i mađarski

Župnik: Mons. Gyuris László
Služitelj svete mise:
Vlč. Velencei Tamás

Povijesni podaci:

Na poziv Karla III. između 1711. i 1740., zauzevši ponovno teritorij koji je bio pod Turcima, mjesto su naselili doseljenici iz južne Njemačke. Druga veća skupina stigla je oko 1796. Župa je osnovana 1716. Za župu se skrbilo iz riznice. Prvu kapelu dao je sagraditi grof Merczy Claudius, te je 1722. posvećena u čast Marije pomoćnice. Kapela je postupno uništena ponovnim dolaskom Turaka 1738. Druga crkva je izgrađena 1744. o troškovima države i to u čast svetog Ivana Nepomuka. Treća crkva je izgrađena uz pomoć carice Marije Terezije u čast svetog Karla Boromejskog i posvećena je 11. svibnja 1757. Ponovnim prodorom u mjesto 1780. Turci su je koristili kao hambar. Uz postojeću crkvu 1854. podignuta je kapela, a 1858. i toranj.

Župu su vodili redovnici franjevci, manja braća. Ova franjevačka zajednica je prvo pripadala mađarskoj provinciji, a poslije Trianona potpala je pod hrvatsku provinciju. U devedesetim godinama prošloga stoljeća hrvatski franjevci napustili su Pančevo. Od tada dijecezanski svećenici obavljaju pastoralnu skrb u ovoj župi.

Slovenske školske sestre franjevke imaju dvije kuće u Pančevu. Nakon raspada bivše Jugoslavije sestre su napustile biskupiju.

Znamenita osoba iz mjesta:

Vlč. Alfréd Gáspár Gusztáv (26. mart 1908. – Zatvor u Vacu, 19. juli 1951.) nadbiskupski savjetnik, kateheta, poznati govornik, crkveni pisac. Teološki studij završio je u Estergomu. Za svećenika je zaređen 1933. Narodni sud u Budimpešti ga je osudio na doživotnu robiju. U zatvoru u Vacu preminuo je u teškim uvjetima.


Filijale

Pančevo II.
Sveta Ana, majka Blažene Djevice Marije
26000 PANČEVO, Ulica Oslobođenja 74/a

Službeni podaci:
Matične knjige: vode se od 1718. u Pančevu I.
Jezik bogoslužja: mađarski i hrvatski

Povijesni podaci:

Staro je nastojanje pačenvačkih vjernika da takozvanu kapelu Weifert preurede u župnu crkvu i da vođenje novoformirane župe obavlja svećenik. Kapelu u Pančevu II. podignuta je 1889. na rang kapelanije bez označavanje njezinih granica, a pastoral su obavljali oci franjevci.


hertelendyfalva

Vojlovica
Presveto Trojstvo
26000 VOJLOVICA, Sándora Petőfija 103.

Službeni podaci:
Matične knjige: vode se od 1911.
Jezik bogoslužja: mađarski

Povijesni podaci:

Prvo ime naselja osnovanog na plavnom području jest Marienfeld. Ovo naselje poplava je potpuno uništila 1865. Stanovnici su 1876. premješteni u šumski predio koji se nalazio u vlasništvu pravoslavnog samostana. Naselje je dobilo ime po podžupanu Józsefu Hertelendyu, koji je organizirao preseljavanje. Banatska apostolska administratura kupila je 1954. zgradu današnjeg molitvenog doma. Unutamje uređenje potječe iz crkve u Jabuci iz 1959.


Naselja, koja su nekad imala važnu ulogu, ali do današnjeg dana su ostala bez ustrojenog župnog života:

Jabuka
Sveti Leopold, ispovjednik, austrijski grof
(nekadašnja župna crkva je morala biti sručena)
JABUKA

Službeni podaci:
Matične knjige: vode se od 1766.

Povijesni podaci:

Naselje je formirano od 1764. do 1766. kada su ga naselili vojnici invalidi. Župa je osnovana 1766. Prva crkva je podignuta 1775., a za turske invazije je spaljena. Druga crkva je podignuta uz pomoć austrijskog cara Franje II. 1792. godine. Treća crkva je posvećena 14. studenog 1833. Budući da je broj katolika u naselju drastično smanjen, crkva je bila napuštena i oronula, a biskupije je odlučila da se zbog stanja u koje je dovedena mora srušiti.