BORČA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uzvišenje svetog Križa
Rimokatolički župni ured
11211 BEOGRAD (Borča), Branka Radićevića 34. Tel: (011) 323-4846

Službeni podaci:
Matične knjige: vode se od 1900.
Jezik bogoslužja: hrvatski.

Župnik: Mons. Gyuris László

Povijesni podaci:

Sadašnja crkva je izgrađena o trošku župe, a posvećena je 24. septembar 1905. Naselje pripada gradu Beogradu. Crkva je u cijelosti renovirana do 2011.