Közösségerősítő találkozások nagyböjt idejében

Mottó: „Üdíts fel minket irgalmaddal!” (Zsolt 90,14)

Mintegy folytatásaként a 2016-os esztendőben megélt falumissziónak, közösségépítő lelki délután volt március kilencedikén, nagyböjt idejében, a torontálvásárhelyi római katolikus templomban.

A közel három órás, esti szentmisével kiteljesedő találkozó dicsőítését a székelyföldi Csíkmenaságról származó Csiszér László vezette, a tanítást pedig a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzeti Szolgáló Bizottságának elnöke, Kunszabó Zoltán budapesti diakónus, aki egyben a magyarországi Új Jeruzsálem Katolikus Közösség alapítója-vezetője is. A szentmise keretében, melyet ft. Pastyik Róbert pancsovai plébánossal közösen ft. Masa Tamás atya, nagybecskereki segédlelkész celebrált, Elias Ohoiledwarin indonéziai születésű verbita atya is megszólította az egybegyűlteket. Személyesen megtapasztalt életpéldákon keresztül tolmácsolva az Örömhír üzenetét, mely ezúttal a Máté evangélista által lejegyzett krisztusi üzenetet (Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik…) hozta. Jegyzetünk formázódásának idején (március 10-én) a missziós küldöttség a délkelet-bánsági viharsarok csücskében élő udvarszállásiakat kereste fel.

A találkozások háttérlogisztikájának koordinátora a magyarországi Szent András Evangelizációs Iskola padéi székhelyű iskolaközpontjának vezetője, Pozsár Ildikó volt.

Hanganyagok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8