Kőművesné Nyáry Mártától búcsúzunk

Kegyelettel búcsúzunk a Nagybecskereki Egyházmegye krónikásától, Kőművesné Nyáry Márta (1960-2020) újságírótól, magyartanártól, hitoktatótól.

Elsősorban szülőfaluja, az Égigérő Szép Kisorosz és választott lakhelye, férje Kőműves Zoltán szülőfaluja, Szaján lakóinak életét énekelte meg. Színes írásai mindig derűt, életigenlést és mély hitet tükröztek. Tudósításai, beszámolói középpontjában mindig Isten és az ember viszonya állt. Szívesen írt a népi vallásosságról, a Mária- tiszteletről, hitünk nemzetmegtartó erejéről.

Számos kötetet lektorált, s ő rendezte sajtó alá szépemlékű Jung Tamás püspök, Erős Lajos atya és Lukáts Márta könyveit.

Hitoktatóként. arra törekedett, hogy növendékei megtanuljanak Istenre hagyatkozni, saját szavaikkal imádkozni. Vallotta, a kötött imákat a templomban, a plébániaközösségben is elsajátíthatják, de a Mennyei Atyával való őszinte kapcsolatot, a hit kegyelmét önállóan kell megélniük.

Isten örök világossága fényeskedjék neki!