Kilencedet tartottunk a betegek világnapja alkalmából Padén

A padéi hívek nagyon szeretnek népi ájtatosságokat imádkozni. Az idén is Lobár Mária toborozta a lourdes-i kilenced imádkozóit.

Mária néni és a 17 tagot számláló imacsoport megbeszéltük, hogy mi is ezt a népi ájtatosságot, imakilencedet felajánljuk a világ szenvedő betegeiért, és azokért az emberekért – orvosok, ápolók, a betegápoló rend tagjai, papok, szerzetesek, önkéntesek, a hozzátartozók és mindenki – akik a betegségben szenvedőket ápolják, hozzásegítik a gyógyuláshoz, vagy legalább enyhítik a kínjaikat.

Mons. Fiser János atya kérte az időseket, betegeket, akik nem tudnak eljönni a közösségben végzendő lourdes-i kilencedre, hogy otthonaikban ők is végezzék az imakilencedet. Az atya buzdítására az ájtatosság kezdete előtt sokan meggyóntunk.

A meleg hittanteremben kilenc napon át felcsendült az ének: „Üdvözlettel, dicsérettel zengje ajkunk Máriát, mintha Lourdes-ban hogyha lennénk, úgy látunk, óh, Szűzanyánk. Isten anyja égi fényben megjelent nagy dicsőségben. E siralom völgyében jöjj mindnyájunk szívébe.” És szállt a hívek imája a Szűzanyához. Dicsérettel, köszönettel, fohásszal, rózsafüzér-imával tártuk ki szívünket a lourdes-i Szent Szűz előtt.

Mária néni irányításával az ájtatosság során az előimádkozók/felolvasók felidézték az eseményeket, amelyek 161 éve történtek a dél-franciaországi Lourdes falucskában, Soubirous Bernadette 14 éves beteges kislány életében.

A kilenced befejeztével, a lurdes-i Boldogasszony ünnepén, Fiser atya a kilencedet végzőkért mutatta be a szentmisét, amikor mi is felajánlottuk magunkat Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, ami megerősít bennünket a mindennapi küzdelmeinkben.

Fiser atya prédikációjában elmondta, hogy 1993. február 11-től minden évben szentelnek egy napot azoknak, akiknek egészségére valamilyen betegség tört. A kezdeményezés II.  János Pál pápa nevéhez fűzhető. E jeles nap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését”  világszerte. Továbbá  ma van a Szűzanya lourdes-i megjelenésének évfordulója is.

A mai szentmisét felajánljuk a világon minden betegért, hogy kellő figyelmet szenteljünk a betegeknek, és jobban megértsük a szenvedést. Azokért is ajánljuk fel, akik az elmúlt kilenc napban végezték az ájtatosságot és ma a lourdes-i Boldogasszony ünnepén is különösképpen ahhoz Szűzanyához fordultak, aki Lourdes-ban mennyei dicsőségben 18 alkalommal megjelent és bemutatkozott, mint Szeplőtelen Fogantatás. Őt kérjük, hogy azokat a szándékokat, amelyeket a kilencedet végzők neki fölajánlottak, továbbítsa a mindenható Istenhez, mint hathatós pártfogó és szószoló. Ugyanakkor mindenki, aki ma eljött erre a szentmisére, ők is szándékaikkal mindig bátran forduljanak a Szűzanyához – hangsúlyozta a plébános, majd röviden összefoglalta a Szűzanya lourdes-i jelenéseinek történetét és ismertette Szent Bernadette életét. Kiemelte, hogy még ma is sokan zarándokolnak el Lourdes-ba és sok beteg nyer ott testi és lelki gyógyulást.

A jelenés helyén a sok csodálatos gyógyulás igazolta Mária Istentől kapott hatalmát.

Isten kegyelmében való gazdagodás történik szerte az egész világon, ahol a Názáreti Szent Szűzhöz imádkoznak.

Számunkra fontos tudni, hogy a mi népünk a Szűzanyát úgy is tiszteli, mint az Egyház anyját, mint a Világ Királynőjét, ezért is tudjuk kérni, hogy esdje ki a békét a szíveinkben, az emberek között, békét a családokban, a társadalomban és az egész világon. Úgy is tiszteljük a Szűzanyát, mint Nagyasszonyunkat, Pátrónánkat. Amikor Szent István leborulva Nagyboldogasszony-oltára előtt felajánlotta koronáját, vele együtt felajánlotta egész népünket is. Első királyunk óta a Boldogságos Szűz a mi Pátrónánk és védelmezőnk minden külső és belső ellenséggel szemben – mondta homíliájában Fiser atya.

Prédikációja végén lelkipásztorunk, arra kért bennünket, hogy mindig, mindenkinek mondjuk el Mária loudes-i üzenetét: Tartsatok bűnbánatot! Imádkozzátok a rózsafüzért! Imádkozzatok a bűnösök megtéréséért!

Továbbá biztatott bennünket, hogy mindig mondjunk imát a betegekért és más népi ájtatosságokon is jöjjünk össze, mert a Szűzanya és Jézus úgy adják nekünk az Ő békéjüket, hogy amikor mi kölcsönös szeretetben és egységben vagyunk egymással, akkor Ők is közénk jönnek. A záró áldás után a plébános mindenkit meghívott egy kis szeretetlakomára a meleg hittanterembe.