Karácsonyvárás a Nagybecskereki Püspökségi Caritas-ban a sajátos nevelést igénylő védenceikkel

A Nagybecskereki Caritas központ 2004 óta ad otthont a sajátos nevelést igénylő, főleg értelmi fogyatékkal élő 16 tagú csoportjának. A gyermekek nagy része a tanulásban akadályozottak általános, illetve szakiskolájába jár Nagybecskereken, de közülük néhányat még ebből az oktatási intézményből is eltanácsoltak. Ezek a gyermekek nagyon nehéz anyagi körülmények között élnek Nagybecskereken és a környező falvakban, 3-10 gyermeket, nevelő családokban. Szeretetszolgálatunk folyamatos kapcsolatban van ezekkel a családokkal, kíséri életfeltételeiket és segíti anyagi helyzetüket, szükségleteiket lehetősége szerint. Több családban az alapvető, mindennapra szükséges élelmiszerek beszerzése is gondot okoz, mivel a szülők munkanélküliek, illetve alkalmi munkát tudnak csak vállalni a rendkívül kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt. Ezért a védenceink és családtagjai számára igyekszünk tűzifát, tartós élelmiszert, ruházati cikkeket biztosítani a műhelymunkák megszervezése mellett.

A gyermekek foglalkoztatását, műhelymunkák formájában egy szakképzett szociális munkás vezeti, önkéntesek közreműködésével havi rendszerességgel. Szükség szerint munkájába bevon egy magas szakképzett gyógypedagógust-logopédust, defektológust is. A foglalkozásokra védenceinket a Caritas mikrobuszával szállítjuk otthonaiktól a Caritas székházáig és haza, mert fogyatékosságukból kifolyólag önállóan nem utazhatnak. A korosztályt tekintve 7-18 éves korban lévő gyermekek, illetve fiatalok vesznek részt a műhelymunkákban.

A rendszeres műhelymunkák szervezésével, a fogyatékkal élő gyermekeknek lehetőséget biztosítunk az anyanyelvükön való kommunikációra hasonló sorsú és korú társaikkal, ezen kívül, lehetőség nyílik számukra, hogy mindazt, amit az iskolában elméletileg elsajátítanak, a gyakorlatban a számukra családias, általuk kedvelt közösségben is megtapasztalják. A szociális munkás és a közreműködő önkéntesek szeretik, becsülik és elfogadják őket, a rendszeres foglalkozások és műhelymunkák felkészítik őket az élet megpróbáltatásaira.

A műhelymunkák vezetője főiskolai végzettségű szociális munkás, akinek sok éves szakmai tapasztalata van az értelmi fogyatékkal élő, tanulásban akadályozott fiatalok foglalkoztatásában és nevelésében. Ő már 15 éve megszakítás nélkül önkéntesként szervezi a Caritas védenceinek foglalkoztatását és személyesen ismeri a gyerekeket, azoknak szüleit, családtagjait, életkörülményeiket. Ha valamelyik védencnél szükség mutatkozik, bekapcsol a munkába egy egyetemi végzettségű gyógypedagógust-defektológust is.

A mikrobusz sofőrje már 13 éve a szeretetszolgálatunk munkatársa, aki önkéntesként is lelkiismeretesen kiveszi részét a szállításuk mellett a védenceink foglalkoztatásában, és akit a védenceink nagy szeretettel vesznek körül. A gyermekek lelki gondozását a nagybecskereki plébános és káplán végzik. Részükre kirándulásokat és látogatásokat is szervezünk állatkertbe, szabadidős központba, más városok értelmi fogyatékosokkal foglalkozó egyesületeibe.

A műhelymunkák különböző tematikájúak az év folyamán és főleg a vallási és nemzeti ünnepkörökhöz kapcsolódnak, mint amilyenek a farsang, a húsvét, az Anyák napja, a március 15., Szent István napja, október 6., október 23., Mikulás és a karácsony.  Védenceinket a szünetekben péksüteménnyel, édességgel és üdítővel kínáljuk, a vallási ünnepeken pedig szerény ajándékokkal örvendeztetjük meg őket.

A 2019-es évet záró találkozó, karácsonyváró volt. A védenceink kreativitásának köszönhetően karácsonyi képeslapokat készítettek, szüleiknek, szeretteiknek, és még a Caritas napközis időseit is megörvendeztették velük.

A program megvalósítását néhány éve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.