Jelzőrendszeres házi gondozás a Nagybecskereki Püspökségi Caritasban

A Nagybecskereki Püspökségi Caritas egy új tevékenységgel – jelzőrendszeres házi gondozással/ segítségnyújtással – bővült. Ez egy távfelügyeleti rendszer, amely kiválóan kiegészíti a már tizenhárom éve működő házi gondozási szolgálatunkat, valójában erre a szolgálatra épül. Ez azt jelenti, hogy a szolgálat munkatársai, ápolói és segédápolói a sürgősségi riasztásokra házhoz mennek, sok esetben ugyan azokhoz a személyekhez, akiket egyébként rendszeresen gondoznak munkaidőben. Ezzel az új szolgálattal távfelügyeletet biztosítunk az idős védenceinknek és személyes segítségnyújtást otthonaikban, amikor olyan krízishelyzetben vannak, hogy nem képesek önmagukon segíteni (komoly rosszullétekkor, elesés).

Ezt a lehetőséget partnerszervezetünknek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, valamint a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, mint a program támogatójának köszönhetjük. Partnerszervezetünk munkatársainak tapasztalatait, tudását, kapcsolatait önzetlenül megosztotta a Nagybecskereki Püspökségi Caritas munkatársaival.

Az együttműködés első lépéseként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselői február 17-én képzést tartottak, amelynek során ismertették a Caritas munkatársaival a jelzőrendszeres házi gondozás legfontosabb tudnivalóit.

A képzést Győri Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke tartotta, aki elméletben és gyakorlatban is bemutatta a távfelügyeleti rendszer működését. Egy szakmai képzés – műhelymunka keretén belül – Adányi László, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fejlesztési szakembere és Halászné Gabriella, a budapesti szolgálat munkatársa látta el a Caritas gondozóit fontos tapasztalatokkal a „bevetés” április 14-én. A képzés után első védenceinket bekapcsoltuk a jelzőrendszeres segítségnyújtásba és sor került a 24 órás ügyeletet biztosító diszpécserközpont felállítására a Nagykikindai Idősek Otthonában, amely nélkül egy ilyen rendszer nem működhet.

Ha a nagybecskereki próbaidőszakban ez a rendszer beválik, létjogosultságot nyer, amiben nem kételkedem, akkor ennek mintájára Vajdaság, de Szerbia bármely részén bevezethető lesz a jelzőrendszeres házi gondozás-segítségnyújtás.

Második lépésként a már meglévő védenceink közül az első körben húsz személyt választottunk ki, akik az új szolgálat védencei lehetnek a kísérleti időszakban, akiknek felkínáltuk/felkínáljuk ezt a lehetőséget, azzal a céllal, hogy biztonságérzetüket növeljük. Most folyamatban van az ilyen jellegű segítségnyújtás megismertetése a kiválasztottakkal, valamint a műszaki felszerelés használatának ismertetése. Mindebben a technikai felszerelés, segélynyújtás technikája, az ügyeleti rendszer megszervezése, annak bejáródása csak másodlagos dolog, a legfontosabb feladatunk, hogy a gondozott és gondozó között kialakítsunk egy bizalmi kapcsolatot. Ez alatt értem:

  • hogy a gondozott érezze, ha bajban van, bármilyen rendkívüli dolog történik vele, krízishelyzetbe kerül (például, elesik és nem tud magán segíteni…) a nap bármely szakában, ezt az ügyeletes gondozónak jelzi a rendszeren keresztül, akkor rövid idő elteltével segítség érkezik hozzá, aki az előállt krízishelyzetet fel tudja oldani. A bizalmi kapcsolat alatt értem azt is, hogy a gondozott nem él vissza a rendszer adta lehetőséggel, és csak akkor riasztja a gondozót, ha igazán krízishelyzetben van.
  • hogy az ügyeletes gondozó tudatában van annak, hogy rendkívül felelősségteljes, szeretetszolgálatot! teljesít (nem csupán szolgáltatást nyújt), amely a gondozott számára életmentő lehet.

Egy jótékonykodási felhívással zárom az ismertetőt. A felvigyázó jelzőrendszer műszaki felszerelésének működtetési költségei havi szinten egy-egy védencünknek 800 dinárt tesz ki. A húsz egyedül élő védencünk közül mindössze nyolcan tudják fedezni ezeket a költségeket, továbbá ketten tudnak hozzájárulni a költségekhez, tízen pedig, akiknek nagy szüksége lenne ilyen segítségnyújtásra a biztonságuk érdekében, anyagi támogatásra szorulnak. Ezennel felhívom a figyelmüket azoknak, akik vállalni tudják az anyagi támogatást és így „pártfogásukba” vennének egy-egy idős személyt, akik nem tudják téríteni a rendszer működéséhez szükséges anyagiakat. Jótékonykodási hajlandóságukat kérem, jelentsék a Ljubljanska utca 15. szám alatt lévő Nagybecskereki Püspökségi Caritas irodában, személyesen vagy a 023-510-447 telefonszámra.