Isten hozta közösségeinkben Róbert atyát!

A nagybecskereki székesegyházban augusztus 4-én a hívőközösség megismerte új plébánosát, Pastyik Róbert atyát. A kilenc órai magyar és tizennyolc órai horvát nyelvű szentmise elején a plébános röviden bemutatkozott a híveknek, majd a szentmise végén Kovács Oszkár, az egyháztanács elnöke köszöntötte Róbert atyát és kérte, vezesse Nagybecskerek hívő népét, egyúttal a közösség imáiról és segítségéről is biztosította új lelkipásztorát.

Tekintettel arra, hogy a nagybecskereki plébános egyúttal Szentmihály plébánosa is, a délelőtt 10.30 órai szentmise keretében Elias Ohoiledwari SVD atya, a falu lelkipásztora bemutatta Pastyik Róbert atyát a híveknek, akik örömmel fogadták az új plébánost.