Húsvéti üzenet 2020

Kedves paptestvérek és diakónusok! Kedves keresztény testvéreim!

Ebben az emlékezetes 2020-as esztendőben kivételes körülmények között ünnepeljük Urunk Jézus Krisztus halálát és feltámadását, a húsvéti triduumot, amely az egész egyházi év csúcspontja. Az állami hatóságok utasításai szerint ebben az évben nem tudunk szokásos formában, plébániáinkon vagy fíliáinkon nagyobb közösségekként gyülekezni és megünnepelni a húsvétot. Katolikus keresztényekként lelkiismeretesen és felelősségteljesen akarjuk ezt betartani. Sajnos, mint azt az elmúlt napok fejleményei mutatják, nem számíthatunk arra, hogy a helyzet hamarosan jobbra fordul. Türelemre, megfontoltságra és kitartásra van szükség!

Ezenkívül Szentatyánk, Ferenc pápa az egy ideje betegszabadságon lévő László püspök mellé, az ő munkájának megkönnyítésére az egyházmegyébe apostoli kormányzót nevezett ki, aki – az egyházmegye püspökével együtt – felelős az egyházmegyéért, és László püspök helyett látja el a főpásztori teendőket. A nagycsütörtöki olajszentelési misét a nagybecskereki székesegyházban, amikor az új olajokat szentelik meg a lelkipásztorok jelenlétében, akik megújítják a papi fogadalmaikat, elhalasztjuk mindaddig, amíg a körülmények azt lehetővé teszik.

Nem szeretnénk, ha azok a rendkívüli körülmények, amelyek jelenleg foglalkoztatnak minket és ami miatt aggódunk, elvennék a szent napok belső örömét. Használjuk ki a szentmiséken való részvétel azon lehetőségeit, amelyeket a média kínál nekünk. A sajtó, a rádió, a televízió és az internet több lehetőséget kínál számunkra, hogy lélekben kövessük a húsvéti szent háromnap gondolatvilágát, és helyettesítsük ezáltal mindazt, amit a fertőzés kockázata tőlünk elvett. Urunk halálának és feltámadásának üzenete ily módon eljuthat mindannyiunkhoz: betegekhez és egészségesekhez, fiatalokhoz és idősekhez. Kövessük figyelemmel a szentmise közvetítéseket, és ünnepeljünk együtt a képernyők és a rádiók előtt.

A szentsír felkeresésének vidékünkön nagyon népszerű szokása, valamint a nagypénteki és a nagyszombati kétnapos szentségimádás további jó lehetőséget kínál az egyének számára a szentsír meglátogatására a templomainkban, ahol külön-külön tudnak imádkozni, és ezáltal új táplálékot és új lendületet tudnak adni a hitüknek. Ezt követően mindannyian lélekben együtt ünnepeljük majd a feltámadást a húsvéti vigíliai liturgiában – az Úr kínszenvedésének és halálának megünneplése után –, és ismét boldogsággal tölt el hitünk és hivatásunk megújulása Krisztus Egyházában. Ezekkel a gondolatokkal üdvözlök mindenkit, mindenek előtt egyházmegyénk főpásztorát, László püspököt, akinek minden jót kívánunk, paptestvéreimet és nővéreimet a lelkipásztori és karitatív szolgálatban, az egyházmegye területén élő minden hívőt, és kívánok mindenkinek – egy héttel később ortodox keresztény testvéreinknek is – kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket és a Feltámadott Krisztus szellemében való lelki megújulást.

+ M á r t o n
ny. temesvári püspök, a Nagybecskereki Egyházmegye apostoli kormányzója