Hittanverseny a Szeretet évében

Nyolc hittanos csoport részvételével tartották meg a Nagybecskereki Egyházmegye hittanosainak versenyét április 25-én a székesegyházban. A résztvevők narrált pantomimmal, bibliai jelenettel vagy színdarabbal versenyezhettek, valamennyi témája a szeretet volt. A zsűri – Lukács Gabriella tanítónő, drámapedagógus, Bálint Aranka levéltáros, fordító, magyartanárnő, Jenovay Lajos újságíró, színművész és dr. Német László SVD nagybecskereki püspök – valamennyi hittancsoport munkáját megdicsérte, elismerő oklevéllel és édességcsomaggal jutalmazta.

A versenyt követően a gyerekek felmehettek a székesegyház tornyába, hogy madártávlatból szemléljék a várost, majd közös agapén vettek részt. Csiszér László evangelizációs csapata gondoskodott a hangosításról és a jó hangulatról közös énekléssel, vidám mutogatós dalok tanulásával. Ez idő alatt a hittantanároknak a zsűri tagjai elmondták észrevételeiket, s hasznos tanácsokkal segítették munkájukat.

A verseny eredményei:

1. helyezett a szajáni 3-4. osztályos hittancsoport Kéri Nikoletta gitárkíséretével, akik A SALAMONI DÖNTÉS bibliai jelenetet mutatták be. Felkészítőjük, Kátity Enikő rendezői díjat kapott. Az udvari bolond szerepének megformálásáért Lipinszki Alexandar a legjobb színésznek járó díjban részesült.

Bóka Kristóf szajáni hetedikest, aki Szent Pál Szeretethimnuszát adta elő Kéri Nikoletta gitárkíséretével, a téma legeredetibb megközelítéséért díjazták, felkészítője Kátity Enikő.

A csókai negyedik osztályosok Stefanović Veronika irányításával a HALÁLON TÚLI MESE színdarabbal léptek fel, s elvihették a legeredetibb jelmez és díszlet díját.

Sajnos, négy csapat, akik bibliai jelenetet és színdarabot mutattak volna be, egyéb programok (osztálykirándulás, verseny, próbaérettségi) miatt kénytelen volt lemondani a részvételt, de saját közösségeikben – Muzslyán, Nagybecskereken és Kisoroszon – biztosan fellépnek majd.

További öt csoport narrált pantomimmal mutatkozott be.

A legjobb pantomimjátékért járó díjjal a verseny legkisebbjeit, a Torda-beodrai 2-3. osztályos csapatot – Fehér Barnabás, Bálint Glória és Bálint Vanessza – jutalmazta a zsűri, akiket Telek Lenke készített fel. Előadásuk címe: SZERETET – IGAZ TÖRTÉNET.

A KÉT HÁZ a legeredetibb színpadi megoldásért kapott jutalmat, Fleisz Attila 3-5. osztályos törökbecsei hittanosainak előadásában.

Legjobb narrációért a Mészáros Attila vezette padéi 6-7. osztályosok vehették át a díjat, előadásuk címe: AZ EMBER VÁLASZA ISTEN SZERETETÉRE – BOCSÁSSUNK MEG EGYMÁSNAK.

Milan Nedeljković hitoktató két szerbhorvát nyelvű csoportot készített fel. Az erzsébetlaki 5-7. osztályosok mutatták be a legerősebb üzenetű darabot, HA SZERETET NEM LENNE BENNEM… címmel.

Az ópávai 3-7. osztályos hittanosok CSALÁS, ÍTÉLET, SZERETET, KÖNYÖRÜLET című pantomimja a jó összjátékért kapott jutalmat. Hajduk Marko a jó anya szerepében mutatkozott be és színészi díjat kapott.