Hitoktatók találkozója Nagybecskereken

A nagybecskereki püspöki lakban találkoztak a Nagybecskereki Egyházmegye iskolai hitoktatói szeptember 5-én. A találkozót, amelyen az aktuális iskolaév hittanos programjairól egyeztettek, s megvitatták a folyamatosan felmerülő problémákat Csipak Csaba irodaigazgató vezette.

Az összejövetelen Halmai Tibor a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatója is részt vett. Röviden ismertette a Caritas munkáját és felvillantotta a szeretetszolgálat és a hitoktatók együttműködésének lehetőségét. Ennek első lépéseként a Caritas-hét keretében megszervezésre kerülő takarékoskodási programot ismertette, melynek célja, hogy a fiatalokat megismertessék egy olyan gondolkodásmóddal, amelynek következtében megértik azt, mennyire fontos a másokon való segítés. Az összejövetelen egyeztettek a 2015/16-os évre tervezett hittanos programokról, amelyeknek középpontjában az irgalmasság áll.

A találkozó zenei szolgálatát Micsik Béla látta el, aki az éneket tekerőlanton kísérte.