Havas Boldogasszony oltalmában

Háromnapos ünnepség keretében ünnepelte Padé hívő népe templomuk megáldásának 175 éves jubileumát 2017. október 19-e és 21-e között.

Őseinkre emlékezünk mottóval kezdődött az ünnepségsorozat, melynek keretében megemlékező szertartást tartottak a temetőben, majd gyászmisét a padéi elhunytakért a templomban. A szertartáson msgr. Fiser János plébános, általános helynök mellett részt vett Fehér Roland atya, Szemerédi Pál atya és Mészáros Attila állandó diakónus, valamennyien a falu szülöttei és hivatásukat a Nagybecskereki Egyházmegyében gyakorolják.

Fiser atya kiemelte, hogy amikor a 175 éves padéi plébániatemplomot ünnepeljük, akkor mi gondolatban sokkal előbbre kell, hogy visszatekintsünk legalább 220 évre, mert már akkor ebben a temetőben temettek, ez a második temetőnk.

Mai napon azért jöttünk ki ide a temetőbe, hogy megemlékezzünk mindazokról, akik ebben a faluban éltek, dolgoztak, akik munkájukkal az utókorra hagyták a falut. Itt nyugszanak azok, akikre fel kell tekintenünk, hisz mindannak, amit tettek, mi a gyümölcsét élvezzük. Bármennyire is elkeseredünk, kilátástalanak látjuk a jövőnket, mégis arra kell gondolni, hogy a jövő építésével nem csak gyermekeinknek, az utókornak tartozunk, hanem hálából kell a jövőt építeni azokért is, akik számunkra a jelent biztosították – hangsúlyozta.

175 éve ideiglenesen címmel tartották az ünnepi műsort október 20-án. A fellépők szavalattal, énekkel, tánccal léptek közönség elé. Ezen a napon mutatták be a plébániatemplom és a plébániaközösség életéből készült kiállítást is.

Az ünnepség fénypontja a szombati püspöki szentmise volt, a nap mottója 175 éve Havas Boldogasszony oltalmában volt. Az ünnepi szentmisét az egyházmegye főpásztora, Dr. Német László SVD mutatta be oltártestvéreivel. A jubileum adottsága, amit ez a templom magával hordoz, közös múltunk kincstára – mondta prédikációjában. A homília teljes egészében meghallgatható a főképen vagy letölthető itt.

A szentmisében rövid műsorral mutatkoztak be a padéi hittanosok, a zenei szolgálatot Tóth Elvira és Jenován Flórián látták el.

A szentmise végén a plébános megköszönte munkatársainak, segítőinek, a szervezőknek, s a híveknek mindazt az önzetlen munkát és támogatást, amellyel az ünnepség megvalósítását segítették.

A padéi hívek 1784-ig Óbessenyő leányegyházát képezték. 1784-ben kihelyezett lelkészséggé alakult, majd 1807-ben plébánia rangra emelték. A kegyuraságot helybeli földesurak gyakorolták. 1784-ben az Ormósdy család kápolnát épített, amely 1829-ben leégett. Ezután a kegyúr egy vertfalú házat nevezett ki kápolnának, amely előtt két harang volt faállványon. A mai kisméretű templomot (ideiglenes jelleggel) Diván György kegyúr költségén építették, 1842-ben áldották meg Havas Boldogasszony tiszteletére és azóta állandó használatban van.

Az önálló lelkészség megalapításától Padénak negyven lelkésze volt, Basch Nándor szolgált itt leghosszabb ideig, negyvenhat évig.

A falu szülötte Herresbacher Dénes (1881-1953) provikárius, egykori szajáni plébános és Molnár Ferenc ciszterci szerzetes (1912-?).

A Nagybecskereki Egyházmegye lelkipásztorai közül a falu szülötte Szemerédi Pál atya, akit 2001-ben a padéi Havas Boldogasszony templomban szenteltek pappá; és Fehér Roland atya, aki 2007-ben itt mutatta be újmiséjét; valamint Mészáros Attila állandó diakónus.

Kép: Márki Ibolya, Mészáros Lívia és Kovács Szöszill