Harmincöt éve Isten és a hívek szolgálatában

Mons. Fiser János atya immár három és fél évtizede hirdeti a Bánság településein Isten igéjét. Rövid áttekintés hivatásának útjáról a Nagybecskereki Egyházmegye honlapjáról:

Született: Pancsován 1958. október 30.; felszentelve Sándoregyházán 1983. szeptember 3.; lelkész Versecen (1983-1984); plébános Tordán és Törzsudvarnokon (1984-1989); plébános Székelykevén és Kevevárán (1989-2010);. A püspökségi lelkigyakorlatos központ igazgatója Fejértelepen (1994-2010); közben Tárcsó plébániai kormányzója (1991–1994); ideiglenes kormányzó Pancsován (1992–1994); egyben Sándoregyháza és Tárcsó plébániai kormányzója (1995-1999). Szentszéki bíró (1990-1999), majd kötelékvédő (1999-2011); püspöki tanácsos (1995); A Bánság déli kerület esperese (1996-2011); A Papi Tanács Ügyvezető Bizottságának tagja (2000-2010); a Liturgikus Bizottság tagja (2000); főesperes (2004-2009); Őszentsége kápolnájának lelkésze (2006); a gazdasági tanács tagja (2006). Plébános Pancsován, Torontálvásárhelyen, Opáván (2010-2015); bírósági helynök (2011); a papi továbbképzések egyházmegyei felelőse (2011). Plébános Padén, Hódegyházán és Tiszaszentmiklóson (2015-). Általános helynök (2015-).

Szeptember másodikán a padéi Havas Boldogasszony templomban megtartott szentmise után az egyházközösség hívei köszöntötték Fiser atyát pappá szentelésének ünnepén.

Köszönetet mondtak, hogy immár 2015 augusztusától a padéi híveket is pásztorolja. Megköszönték áldozatkész munkáját és az értük végzett imáit.

Ezt követően a nyolc ministráns Blaskó Mária verseiből készült válogatással köszöntötte az atyát. A hívőközösség ajándékát az egyháztanács elnöke adta át.

Fiser atya megköszönte a meglepetésműsort, az ajándékot és kérte a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak érte, hogy Isten kegyelme erőben, egészségben gazdagítsa és őrizze meg a hű pásztorok sorában.

Majd következett a kórus éneke, amelyet erre az alkalomra Jenován Flórián lejegyzett hangjegyekkel is:

Jézus Szíve hiszek benned, hiszem, hogy szeretsz, hogy az égi szép hazába biztos elvezetsz.
Jézus szíve bízom benned rendületlenül, jól tudom, ki benned bízik meg nem szégyenül.
Drága Szent Szív életemet neked szentelem. Szavam, tettem, gondolatom mind Tied legyen.
Jézus szíve bízom benned rendületlenül, jó tudom, ki benned bízik meg nem szégyenül.

Az ünnepi szentmise résztvevői még egy szép eseménynek voltak részesei. Április havában elköszöntünk Fazekas Erzsébettől, aki hét évig volt a templomunk sekrestyése és harangozója. Szeptembertől Balázs Julianna vette át munkáját.

Bözsike néninek megköszöntük alázatos szolgálatát, áldozatos munkáját neki jó egészséget, utódjának pedig lelki erőt és kitartást kívánunk.

Kép: Márki Ibolya és Babkovits Lídia