Háló találkozó volt Tordán

Tizennégy helységből több mint nyolcvan személy vett részt szeptember 30-án, Tordán a Délvidéki Háló találkozón. Tíz évvel ezelőtt volt az első, ez pedig a negyedik Háló találkozó Tordán. A Háló a katolikus egyházhoz kötődő civil kezdeményezés, amely a kapcsolatok fontosságát hirdeti. A vezérmottója: találkozás, kapcsolat, közösség, ezért különböző találkozásokat szervez, ahol a résztvevők megosszák egymással gondolataikat, és tanúságot tehetnek életükről, ezzel segítik egymás lelki, szellemi és hitbeli növekedését. A különféle, általában kulturális programokban, a résztvevők közelebb kerülnek egymáshoz és lelki feltöltődéssel közelebb kerülnek Istenhez. A tordai találkozó fő mottója a Példabeszédekből való: „Szíved minden bizalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igen hagyatkozz”, lerövidítve Bízzál az Úrban. E témát egy világi és egy egyházi személy próbálta a résztvevők számára érthetővé, valóságszerűvé tenni. A vendégeket Korom Zsuzsanna, a tordai találkozó fő szervezője nyitotta meg, majd Mezei Zsuzsanna, mint a tordai egyházközség tanácsának tagja és a Tordaiak Klubjának az elnöke röviden bemutatta Tordát, valamit Halmai Tibor, a Délvidéki régió vezetője beszédében kihangsúlyozta a Háló-találkozók jelentőségét, szerepét a közösség építésében.

Az első előadó Dr. Burány Lehel a Zentai Kórház általános sebész szakorvosa, háromgyermekes apa, az orvos szemszögéből próbálta megközelíteni az Istenbe vetett bizalom kérdését. Az orvos gyakran találkozik olyan betegekkel, akiken a mai orvostudomány nem tud segíteni. Ilyen helyzetben az orvosra nehéz feladat hárul, segítenie kell a betegen az utolsó pillanatig. Az egyetemi évek alatt erre a feladatra is felkészítik a jövendőbeli orvosokat. A tankönyvek és az Egészségügyi Világszervezet definíciója szerint: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség hiánya. Az orvos segít a testi jólét elérésében, a társadalomnak a feladata a szociális jólét biztosítása. A lelki jólétet az egyház, a vallás tanításai segíthetik. Ekkor kerül előtérbe az Istenbe vetett bizalom kérdése. Nehéz egy halálos betegséggel küzdő embernek eljutnia addig, hogy elfogadja betegséget. Az ilyen emberek öt fázison mennek keresztül. Az első a tagadás és az izoláció. Nem tudja elfogadni a betegségét. Ezt követi a harag, amikor felmerül benne a kérdés, miért éppen őt sújtja az élet egy ilyen betegséggel, haragban van a világgal, ha vallásos, az Istennel. Az alkudozás a következő fázis, amikor felmerül, hogy biztos nem jól állapították meg a betegséget, másik orvoshoz fordul, újabb kivizsgálásokhoz folyamodik a beteg. Amikor bebizonyosodott, hogy valóban olyan betegségben szenved, ami nem gyógyítható, akkor jön a depresszió. Sokan megrekednek ebben a fázisban, de ha sikerül kijutniuk, akkor következik be az elfogadás. Sokkal könnyebben megy azoknak, akik bíznak az Úrban és rá hagyatkoznak, hogy minden meghatározott céllal történik vele az életben. A betegeket látogató papok sokat segíthetnek az elkerülhetetlen elfogadásában, a lelki megnyugvás elérésében.

Ft. Masa Tamás tordai plébános a Katolikus lexikon definíciójával kezdte meg az előadását, miszerint „a bizalom a remény alapja, hit a másik fél jóindulatában. Akiben bízunk, arról szilárdan hisszük, hogy kész és tud is rajtunk segíteni, föltárt gyengeségünkkel nem fog visszaélni.” Bár az Istenben való bizalom kezdetben könnyűnek tűnhet, előfordulhat, hogy a nehéz életszakaszok próbára tesznek minket. A próba általában abból indul ki, hogy bízom-e Istenben az adott helyzetben, vagy sem. Három módja van annak, ahogy Istenben bízva megváltozik az életed, folytatta Masa atya: 1. A bizalom az Istentől való függést is tanítja – bár szabad választásunk van, nem azért lettünk teremtve, hogy függetlenek legyünk Istentől, mert ő sohasem hagy magunkra, nem kell a problémáinkat egyedül megoldanunk. 2. A bizalom biztonságérzetet nyújt – utadon teljesen nyugodtan járhatsz, tudva, hogy Ő törődik veled. 3. A bizalom segít, hogy békés kapcsolatot teremtsünk Vele – mennyivel könnyebb lesz annak az élete, ha átadja az Istennek azokat a dolgokat, amelyek a szívére nehezednek, és bízunk benne, rá hagyatkozunk, hogy megoldja őket. Az Istenben való bizalom tanulható. Nem bízhatunk valakiben, akit nem ismerünk, tehát meg kell ismernünk Őt, tanításait, igéjét. Minél jobban megtapasztaljuk irgalmát, hűségét, annál jobban bízunk benne. Magunkban, másokban nem bízhatunk annyira, mert mindannyian esendőek, korlátozottak vagyunk, sokszor rossz döntéseket hozunk, Istennél ez nem történik meg.

Az előadások után mind a két előadó kiragadott néhány gondolat, amelyeket a kiscsoportos beszélgetések alapját képezték.

A hat kiscsoportban mindenki elmondhatta véleményét, személyes tapasztalatát a témáról. Kötetlenül, felszabadultan beszélgettek egymással a résztvevők. Voltak olyanok, akik először vettek részt Háló találkozón, és megtapasztalhatták, milyen felemelő érzés olyan közösség tagjának lenni, akik hasonlóan gondolkodnak és éreznek.

A délelőtti programot egy kiadós ebéddel zárták a résztvevők.

Ezután kívánság szerint néhányan ellátogattak a falu tajházába, amit tavaly nyitott meg a Tordaiak Klubja.

Délután a templomban volt a művelődési műsor, amelyen a fiatalok mutatkoztak be. Rác Kornélia, Földes Lívia: Isten tenyerén ébredtem című versét szavalta, majd a tordai Kincsünk leánykórus moholi dalokkal mutatkozott be. Ezután Tereza és Fodor Marianna kalotaszegi dalokat adtak elő. Kovács Andrea egy Vass Albert idézettel zárta az összeállítást.

Csíkos Alexander, Detári Apollóni elektromos orgona kíséretével, trombitán az Áve Máriával fokozta a hangulatot. A trombitából kicsalt hangok ámulatba ejtették a hallgatóságot. A Detári család tagjai gitáros és taizé-i énekekkel zárták a műsort. A hallgatóság kitörő tapssal jutalmazta a fellépőket.

Az egész napos Háló-találkozó szentmisével zárult, amelyet a helybeli plébános Ft. Masa Tamás és Ft. Halmai János nagybecskereki káplán szolgáltatták. A templom újra hangolt orgonáján Détári Apollónia biztosította a zenei szolgálatot.

A résztvevők nagy megelégedéssel nyugtázták, hogy a tordaiak kitűnő házigazdák voltak, és ők hasznosan és kellemesen töltötték el ezt a napsugaras őszi szombatot.

A rendezvény megvalósítását a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.