Hálaadó szentmise a padéi Havas Boldogasszony templomban

Padén a ma is fennálló templom megépítésére 1842-ben került sor, Pásztor András helybeli plébános működése alatt, a temesvári püspökség hozzájárulásával Diván György helyi kegyúr, építette fel és Havas Boldogasszony tiszteletére lett megáldva.

176 év alatt igencsak szükséges volt, hogy a padéi hívek gondját viseljék e templomnak. Sokszor tatarozták, javítgatták, meszelték, de az idő vasfoga erősebb volt és az utolsó évekbe kikezdte úgy belső, mint a külső állagát a templom falainak, valamint a tetőszerkezetnek is.

Mons. Fiser János helybeli plébános, a tanácstagok, a padéi hívek Istennek sok imát ajánlottak fel a templomjavítás szándékára. Az atya elkezdte a „kilincseléseket” és pályázatírásokat. Hála Istenek az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghívásos pályázattal nyert pénzeszközökkel megtörtént a templomtorony, valamint a rajta lévő kereszt lemezzel való bevonása, a villanyhálózat teljes rendbe hozatala és a csillárok vásárlása.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta a templom teljes külső tatarozását. A Teleki László Alapítvány Rómis-Flóris-Terv program segítségével megújult a templom teljes belső tere. Istenek hála a külföldön élő honfitársainktól, Kanadából, Ausztráliából és más országokból is érkeztek az adományaik erre a célra. Az újvidéki székhelyű Milovanović Enterijer fő vállalkozó a munkákat június 4-én kezdte és július 7-én fejezte be. A Csókai Község Képviselő Testülete a templom bejárati ajtajához és a betonozáshoz szükséges pénzeszközöket biztosítja.

Köszönet a padéi híveknek imáikért, adományaikért és azért a sok önkéntes munkáért, amellyel hozzájárultak, hogy a templomunk ilyen szépen elkészüljön Isten még nagyobb dicsőségére és a hívek örömére.

„Igen, Istennek mindenért, és mindenkinek hálát adunk ebben a szentmisében, akik bármivel is hozzájárultak és lehetővé tették e templom javítását. Minden jó szándékú adakozót Isten áldása kísérje. Mai napon adjunk hálát az anyaországért, az anyaországnak, s minden magyar adófizető polgárának, akik több mint 90% fedezték ezeknek a javításoknak”

– kezdte Fiser atya július 15-én a hálaadó szentmisét. Részletesen felsorolta a híveknek, hogy milyen munkálatok lettek elvégezve a templomjavítás alkalmával. Azt is elmondta, hogy milyen tervek vannak az apróbb kisebb munkálatokkal kapcsolatban, a templom előtti járdabetonozással, valamint a templomot körülvevő régi kerítés felújításával. Tervek vannak, ezért a pénzadományok gyűjtése is tovább tart. Továbbra is nagyon fontos az összefogás, mert közösségben tudunk nagy dolgokat tenni.

Fiser atya a prédikációját azzal zárta, hogy ez a templom is élő történelmi egyházunk kincse, amely ugyanakkor olyan nemzeti örökségünk gyöngyszeme, ami identitásunk, fennmaradásunk szempontjából is meghatározó. Hiszen a felújítások is erősítik a padéi közösség összetartozását és a tudatot, hogy ez a templom, amit őseink hagytak ránk az utónemzedéket is szolgálni fogja. A jövőnk a gyermekeink.

Kérjük a Jóistent, hogy lobbantsa lángra bennünk az élni akarás, a jövő utáni vágyunkat.

A bejárati ajtó felett most is ott az írás: „Jöjjetek és imádjuk az Urat”, adja Isten, hogy sok padéi és vidéki hívők is eljöjjön ebbe a templomba és együtt imádjuk az Urat.