Főhajtással és kegyelettel emlékezve

Az I.világháború katonai áldozatainak emlékére állítottak, illetve szenteltek meg emléktáblákat szeptember 21-én Nagybecskereken, a római katolikus temetőben.

Közvetlen vonzáskörében annak az 2019 őszén felújított korpuszos keresztnek (emlékeztető: ez utóbbi értékmentő gesztus a visegrádi Szent György Lovagrend Bánáti Priorátusa gondozásában, azon belül pedig közvetlenül az azóta észak-bánáti priorrá kinevezett lovag Dulka Andor nyugalmazott beodrai történelemtanár és segítőinek önzetlen munkája eredményeként valósulhatott meg anno), mely hosszú évtizedeken át csendes és egyedüli mementóként dacolt az enyészettel. A kényszerű elhallgattatással. Az elemekkel. A hajdani, a XX. század hatvanas éveinek derekán felszámolt és „újraterveztetett” helyi katonatemetői parcella peremén…

Az emléktáblákat, melyek elkészíttetését a magyar kormány támogatta, ft. Masa Tamás nagybecskereki plébános és nt. Halász Dániel maradéki tiszteletes úr áldották meg.  A gondosan felvésett nevek felkutatása Csömöre Zoltán nagykikindai történész érdeme.

Fotó: Martinek Imre