Felújítják a beodrai templomot

Vasárnap pünkösdi szentmisével, Mellár József esperes úr szolgálatával a beodraiak is, 45 hívővel templomukban, megünnepelték egyházunk egyik legnagyobb ünnepét, a Szentlélek eljövetelét. A hagyományokhoz híven már előző nap felkerültek az oltárokra a piros oltárterítők és a piros színű virágok. A láng színe a fehérre festett falak által érvényesülhetett, míg a kórusból felcsendülő énekek Micsik Béla kántor vezetésével meghozták az ünnep igazi mivoltát.

Templomunkban a beodrai hívek minden hét végén szentmisén vehetnek részt: pénteken és szombaton nyolc órai kezdettel, míg vasárnap tíz órakor.

Helybeli plébánosunk nincs már lassan két éve, de a szomszédos városból, Törökbecséről Mellár József esperes úr és Halmai János atya gondoskodnak a beodrai hívők lelki üdvéről. Hála és köszönet nekik az odaadó munkájukért, nagy odafigyeléssel kísérik a beodrai hívők lelki igényeit. Mindent elvégeznek, a szentmiséktől a zsinati dokumentumok részletes feldolgozásáig, hittanórák, bibliaórák megtartásáig.

Ugyanakkor hála és köszönet a nagybecskereki püspökségnek, hogy biztosította az anyagiakat a környék egyik legszebb, a gróf Karácsonyiak által felépített templomunk felújítására.