Velika Gospa – Proštenje ( crkvena slava) Jaša Tomić