Uskrs – 9 sati, svečana biskupska misa na mađarskom jeziku